IDC: Digitální transformace ve střední a východní Evropě stojí teprve na počátku

Průzkum společností Oracle a IDC ukázal, že podniky ve středo- a východoevropském regionu se ještě plně nepustily do digitální transformace, přičemž třetina z nich ještě vůbec nezačala a další třetina se k tomu dokonce ani nechystá.

IDC: Digitální transformace ve střední a východní Evropě stojí teprve na počátkuPodniky z regionu střední a východní Evropy (CEE) stojí většinou teprve na počátku hlavní fáze digitální transformace. Ukázal to průzkum provedený společnostmi Oracle a IDC založený na odpovědích 251 členů nejvyššího vedení regionálních podniků působících v různých segmentech.

Podle společnosti IDC se digitální transformace stane do konce roku 2017 součástí obchodní strategie dvou třetin nejvýznamnějších světových firem. Transformace přitom vytváří novou kategorii podniků, které fungují pružněji než jejich konkurence, dokáží efektivně vytvářet inovativní služby a lépe reagovat na aktuální požadavky zákazníků.

Průzkum však ukázal, že většina podniků z regionu CEE stále digitální transformaci nevnímá jako svou prioritu. Až 32 % respondentů připouští, že jejich podniky nemají v tomto ohledu žádné plány. Aktuálně proces digitální transformace probíhá ve 35 % firem z tohoto regionu, dalších 34 % firem se tento proces teprve chystá zahájit.

Technologie využívané při digitální transformaci zahrnují nejčastěji cloud, mobilní aplikace, zpracování velkých dat a sociální média. Ve střední Evropě nasazování těchto technologií stále zaostává za Evropou západní, ale i zde jejich implementaci plánuje nebo alespoň zvažuje čím dál více podniků.

Z průzkumu vyplývá, že míra přijetí těchto technologií ve střední a východní Evropě je následující:

  • 34 % respondentů průzkumu vyžívá cloudové technologie
  • 39 % plánuje cloudové technologie implementovat
  • 41 % využívá mobilní technologie
  • 25 % využívá řešení pro zpracování velkých dat

Studie dále ukázala, že 72 % podniků z regionu CEE považuje pro příštích 12 měsíců za svou prioritu vylepšení zákaznické zkušenosti, 41 % respondentů uvádí, že IT je pro ně podpůrným nástrojem zvyšujícím efektivitu podnikání, 40 % respondentů považuje IT za nástroj pro konkurenceschopnost, který vytváří příjmy, a pouze 18 % respondentů vnímá IT primárně jako nákladovou položku.

Zdroj: OracleKomentáře