IDC: Digitální transformace míří do podniků, český trh IoT poroste o pětinu ročně

Prognóza analytiků z IDC hovoří o blížícím se masovém rozšíření digitální transformace v podnicích a s ním souvisejícím nástupem třetí platformy, zejména jejího základu v podobě cloudových služeb. Výdaje na ICT třetí platformy mají v letošním roce poprvé překonat výdaje na ICT druhé platformy.

IDC: Digitální transformace míří do podniků, český trh IoT poroste o pětinu ročněAnalytici společnosti IDC předpovídají, že dvě třetiny společností ze seznamu největších světových podniků začlení do konce roku 2017 digitální transformaci do své podnikové strategie. Kromě výrazného rozšíření digitální transformace předpovídá IDC také masové uplatnění technologií „třetí platformy“ (cloud, velká data, mobilita a sociální média).

Investice do digitální transformace budou stimulovat větší část nárůstu na technologických trzích v nejbližších pěti letech, kdy se stanou se příležitostí pro dodavatele řešení,” uvedl Jan Široký, regionální viceprezident pro CEE a region Rakousko & Izrael.

Dynamické změny vyvolané digitální transformací budou zřejmé v každé oblasti. Firmy vidí za rozvojem činností v oblasti digitální transformace zajištění, resp. udržení pozice tržního lídra,” dodal Široký.

Růst cloudu coby základu třetí platformy

IDC uvádí, že během nejbližších 24 měsíců pohltí rozvoj digitálních obchodních strategií více než polovinu IT rozpočtů. Aby bylo provedení digitální transformace účinné, bude klíčové zdokonalení využití technologie „třetí platformy“. Cloudové technologie tvoří základ implementace ostatních řešení „třetí platformy“ a realizace většiny iniciativ spojených s transformací.

Analytici dále uvádějí, že do roku 2020 budou výdaje podniků na software, zařízení, implementaci a správu cloudových služeb činit více než 500 miliard USD, tj. třikrát více než v současnosti.

V rozvíjející se digitální ekonomice poroste podíl poskytovatelů cloudových řešení a cloudových platforem. IDC předpovídá, že do roku 2018 bude počet oborových cloudů činit 500 a více (ve srovnání se současnou zhruba stovkou), a více než 50 % velkých podniků se stane partnerem cloudových platforem, jejichž cílem bude rozvoj digitálních sítí v oblasti dodávek a distribuce.

Rok 2016 se má stát vůbec prvním, kdy globální výdaje na ICT spadající do třetí platformy překonají výdaje na řešení druhé platformy. V období mezi lety 2015 a 2020 podle IDC porostou výdaje na třetí platformu o 12,7 % ročně, zatímco u druhé platformy každý rok poklesnou o 4,8 %.

Graf 1 - Prognóza vývoje výdajů na 2. a 3. platformuIDC - 2. a 3. platforma

Zdroj: IDC

Český internet věcí poroste o pětinu ročně

Jednou z nejvíce se rozvíjejících oblastí digitální transformace se stane internet věcí (IoT). IDC předpovídá, že do roku 2018 vzroste počet zařízení, která využívají IoT, více než dvojnásobně a dosáhne čísla 22 miliard, přičemž ovlivní vývoj 200 000 nových aplikací a řešení.

K nejaktivnějšímu rozvoji IoT dojde ve výrobní a přepravní oblasti, v maloobchodním prodeji a zdravotnictví. Růst významu tohoto segmentu se podle IDC nevyhne ani České republice. Hodnota tuzemského trhu měla v roce 2015 dosáhnout 774 milionů dolarů, přičemž se má nyní každoročně zvýšit o pětinu a v roce 2019 má dosahovat již 1,64 miliardy dolarů.

Rok 2016 se podle IDC stane „rokem IoT vývojářů“ a trh bude následně směřovat ke konsolidaci spotřebitelů v roce 2017 a racionalizaci standardů v roce 2018. No konci současného pětiletého období má situace dojít do stádia, kdy se IoT stane „novým IT“.

Graf 2 - Prognóza vývoje hodnoty trhu IoT v ČR

IDC: IoT v ČR

Zdroj: IDC

Shrnutí stěžejních předpovědí pro vývoj digitální transformace v podnicích:

 • Do konce roku 2017 budou dvě třetiny generálních ředitelů 2 000 největších společností světa brát digitální transformaci za základní kámen jejich podnikové strategie.

 • Tři z pěti firem, které mají jako svou strategii rozvoje stanovenou digitální transformaci, vytvoří do roku 2017 nové nezávislé pracovní pozice na úrovni správy, jejichž úlohou bude dohled na realizaci procesů změn.

 • Do roku 2017 bude přes 50 % IT výdajů podniků a organizací investováno do technologií, řešení a služeb tzv. třetí platformy (cloud, mobilita, podnikové sociální technologie a analýza velkých dat). Tento podíl pak do roku 2020 přesáhne 60 %.

 • Do roku 2018 připadne nejméně polovina IT výdajů firem na cloudové služby. Do roku 2020 to pak bude 60 % veškerých výdajů na IT infrastrukturu a 60-70 % veškerých výdajů na software, služby a technologie.

 • Do roku 2018 bude minimálně 20 % pracovníků využívat technologii automatické podpory při realizaci každodenních povinností i při rozhodování.

 • Podniky, které postupují podle strategie digitální transformace, do roku 2018 více než zdvojnásobí své kapacity pro vývoj softwaru, přičemž dvě třetiny programátorů se zaměří na strategické aplikace a služby související s digitální transformací.

 • Podniky, které mají definovánu strategii digitální transformace, navýší do roku 2018 počet externích zdrojů dat nejméně tři- až pětinásobně, a budou na trh dodávat nejméně stonásobné množství dat.

 • Do roku 2018 bude instalováno 22 miliard zařízení podporujících Internet věcí, což bude stimulovat vývoj více než 200 000 nových aplikací a služeb pro Internet věcí.

 • Do roku 2018 začlení 50 % vývojářských týmů do svých aplikací kognitivní služby (oproti dnešnímu 1 %), což bude pro podniky do roku 2020 představovat roční úsporu přes 60 miliard dolarů.

 • Do roku 2018 vytvoří více než 50 % podniků vlastní cloudové platformy nebo naváže partnerství s průmyslovými cloudovými platformami kvůli distribuci vlastních inovací a poskytování zdrojů dalším.

 • Do roku 2018 zavede nebo zmodernizuje 80 % B2C firem a 60 % B2B podniků své „digitální brány“ (vícekanálovou obsluhu pro své obchodní partnery, klienty a pracovníky), aby zvládaly přístup 1 000 až 10 000krát více zákazníků a bodů kontaktu se zákazníky.

 • Do roku 2019 bude 10 % pracovních zásob ve státech s vyspělou tržní ekonomikou založeno na ekonomice sdílení (Sharing Economy) a síti nezávislých specialistů (Free Agent).

 • Do roku 2020 přestane přes 30 % poskytovatelů IT existovat ve své dnešní podobě, což bude vyžadovat zásadní přehodnocení vztahů s preferovanými dodavateli.

 • Do roku 2020 zdvojnásobí 60 % firem svou produktivitu díky digitální transformaci zahrnující především operačních procesy.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © Nmedia - Fotolia.com

Komentáře