IDC: Cloud bude za dva roky tvořit přes 40 % podnikových IT rozpočtů

Studie CloudView 2016 společnosti IDC ukázala, že podniky směřují ke cloudu z důvodu zvýšení produktivity zaměstnanců a zlepšení obchodních ukazatelů. Zatímco dnes tvoří cloud 30 % celkových rozpočtů na IT, za dva roky to má být již 43 %.

IDC: Cloud bude za dva roky tvořit přes 40 % podnikových IT rozpočtůSpolečnost IDC představila závěry své studie CloudView 2016, v níž se zaměřila na přístup organizací ke cloudovým službám a rozdělení podnikových rozpočtů podle jednotlivých modelů. Studie ukázala, že již 58 % všech dotázaných organizací používá nějakou formu veřejného nebo soukromého cloudu pro více než dvě malé aplikace nebo pracovní zátěže.

Před 14 měsíci bylo takových organizací jen 24 %, tedy necelá polovina současného podílu. IDC uvádí, že klíčovými důvody pro využívání cloudových služeb je snaha zlepšit využívání zdrojů a zvýšit produktivitu zaměstnanců. Navzdory rostoucí oblibě cloudu však má pouhých 5 % dotázaných organizací optimalizovanou cloudovou strategii.

Zvýšení produktivity zůstává jednou z klíčových motivací pro přechod ke cloudu, ale ve srovnání s předchozími ročníky studie roste počet respondentů, kteří mezi ně uvádějí také vyšší agilitu, vyšší podporu byznysových programů a další ukazatele spojené s obchodní činností,“ uvedl analytik IDC Ben McGrath.

Studie dále ukázala, že respondenti očekávají během příštích 24 měsíců 44% zvýšení rozpočtu na cloud. Více než 70 % podniků, které již ve velké míře využívají cloudové služby, přemýšlí o „hybridní“ cloudové strategii a více než 40 % z nich plánuje investovat do projektů zahrnujících otevřený software.

V grafu níže je vlevo vidět dnešní struktura IT rozpočtů respondentů a vpravo jejich očekávání za dva roky. Na straně poskytovatelů je vidět odklon od tradičního outsourcingu a naopak růst podílu veřejného cloudu a výpočetních clusterů.

Na straně podniku je podobně vidět přechod podnikovému soukromému cloudu. Celkově lze vnímat posun rozdělení rozpočtu směrem ke cloudu, a to z dnešního poměru 7:3 ve prospěch tradičního IT ke 6:4 ze dva roky. 

Obr. 1 - Očekávaná změna struktury podnikového IT rozpočtu

IDC - rozdělení IT rozpočtů

Zdroj: IDC
Úvodní foto: © dny3d - Fotolia.com

Komentáře