IDC: České výrobní firmy mají starosti s konkurencí - pomoci mohou investice do IT

V oblasti nasazení IT ve výrobních firmách spatřuje IDC řadu nedostatků, které je však možno správnou investicí obrátit v konkurenční výhodu. Pomáhá tomu i růst rozpočtů na IT oproti předchozím rokům.

IDC: České výrobní firmy mají starosti s konkurencí - pomoci mohou investice do IT
Společnost IDC zveřejnila výsledky svého průzkumu mezi českými výrobními podniky, kterých se mimo jiné ptala na jejich největší současné starosti. Nejčastější odpovědí na tuto otázku byla zvyšující se konkurence (uvedlo ji 38 % respodentů), následovaná udržením stávajících zákazníků (32 %) a klesajícím prodejem (26 %).

IDC uvádí, že výrobní podniky budou z těchto důvodů během následujících 3-4 letech věnovat zvýšené úsilí hledání nových trhů a zákaznických segmentů.

Zhruba jedna třetina podniků se na trzích plánuje prosadit především inovací výrobků nebo služeb. Rovněž snižování nákladů či zvyšování produktivity zůstane do budoucna mezi prioritami výrobních podniků v České republice; aktuálně však o něco nižší, protože mnoho podniků již tímto procesem prošlo během několika posledních let.

Je zřejmé, že českému výrobnímu sektoru se daří lépe než před rokem. Současné firemní strategie se více soustřeďují na oslovení širšího zákaznického okruhu a inovace produktů a služeb. Tento posun se projevuje i v investicích do IT, kde očekávám mnohem větší poptávku po aplikacích podporující obchodní, marketingové a plánovací procesy,“ uvedl Martin Kubáň, analytik vedoucí IDC Manufacturing Insights, CEMA.

Díky dobrému ekonomickému výhledu se budou mnohé IT organizace výrobních podniků transformovat rychlejším tempem. Projekty zaměřené na upgrade a integraci podnikových aplikací, včetně obměny hardware, přispějí ke zlepšování výkonu firemních technologií, větší spokojenosti uživatelů a rovněž vyšší konkurenceschopnosti,“ dodal.

Nedostatky jako příležitost

IDC dále uvádí, že z hlediska využití IT v sektoru výrobních firem roste mezi firmami boj o IT talenty. Více než polovina českých výrobních firem projevila obavy z možnosti neudržení současných klíčových IT pracovníků. Je zřejmé, že IT se stává pro výrobní podniky klíčovou oblastí a IT specialistů se zkušenostmi z výroby je na trhu nedostatek.

Průzkum rovněž ukázal, že ve více než polovině výrobních firem má IT oddělení dílčí problémy se zajištěním úrovně služeb, jakou od nich jednotlivá oddělení očekávají. Situace výrobních firem z hlediska potenciálu využití IT tedy v ČR podle IDC není ideální. I díky tomu se v této oblasti podle IDC nachází mnoho prostoru ke zlepšení a mnohé dílčí konkurenční výhody.

Pokračujte na další straně...
Komentáře