IDC: Blockchain vstupuje do rané, ale velmi zásadní fáze svého vývoje

Růst investic o 80 % ročně, desetinásobek odborníků do tří let a hodnota trhu ve stovkách miliard dolarů. Tak má v relativně blízké budoucnosti vypadat oblast blockchainových služeb, které podle IDC vstupují do fáze standardizace.

IDC: Blockchain vstupuje do rané, ale velmi zásadní fáze svého vývojeSpolečnost IDC ve své nové analýze hovoří o rostoucím zájmu podniků o technologii blockchainu, čemuž má odpovídat i vývoj investic. Zatímco v roce 2018 mají dosáhnout 1,8 miliardy dolarů, v roce 2021 to má být již 8,1 miliardy. To odpovídá průměrnému nárůstu o 80 % ročně.

V dnešní době se s blockchainem setkáváme zejména u kryptoměn, ale možnosti jeho nasazení jsou podstatně širší. IDC jej definuje jako „sdílenou digitální knihu transakcí nebo záznamů“, která „existuje napříč účastníky v P2P síti“.

Právě sdílení záznamů mezi účastníky bez existence centrálního úložiště a šifrované řetězení těchto záznamů za sebe, je důvodem, proč je blockchain pro firmy zajímavý. Praktická nemožnost zpětné úpravy dat v řetězci z něj činí vhodnou technologii nakládání s citlivými údaji.

Nutno dodat, že se stále jedná o relativně mladou technologii, kterou tím pádem nevyhnutelně obklopuje aura mýtů a přehnaných očekávání. Z praktického hlediska pak zatím schází potřebné dovednosti. IDC proto očekává, že většina investic půjde do služeb.

Desetinásobek lidí do tří let

IDC tvrdí, že trh blockchainových služeb v krátkodobém horizontu nabídne omezené, ovšem strategicky významné příležitosti pro výrobce a vývojáře, aby nastavili standardy a protokoly a propagovali blockchain coby alternativu k tradičním databázovým aplikacím

Ve vzdálenější budoucnosti se však může blockchain stát se základem zcela nové generace podnikové IT infrastruktury, což má podle analytiků přinést obrovský nárůst poptávky po konzultantech a vývojářích a vytvořit trh v hodnotě stovek miliard dolarů.

Počet vývojářů a konzultantů zabývajících se blockchainem služeb se podle IDC do roku 2021 vyšplhá na desetinásobek (!) dnešního stavu, přičemž nejvyšší důraz bude kladen na služby spojené s poradenstvím, platformami, outsourcingem a vzděláváním.

Zdroj: IDC
Úvodní foto: sdecoret @ fotolia.com

Komentáře