IBM: Klíčem k prosperitě po pandemii bude talent, technologie a užší spolupráce firem

Generální ředitelé společností v zemích střední a východní Evropy uvádějí, že v budoucnu budou hrát důležitou roli vyspělé technologie, zejména cloud, umělá inteligence, internet věcí a robotická automatizace procesů.

IBM: Klíčem k prosperitě po pandemii bude talent, technologie a užší spolupráce firemIBM Institute for Business Value (IBV) vydal studii s názvem Find your essential, z níž vyplývá, že pro mnohé ředitele dotazované v nejrůznějších zemích světa představuje největší výzvu v příštích několika letech rozšíření „práce odkudkoli“.

Ředitelé vysoce výkonných firem, které spadají do 20 % podniků s nejvyšším růstem výnosů ze všech dotazovaných, podle IBM upřednostňují talent, technologii a vzájemnou spolupráci pro dosažení úspěchu po pandemii covidu-19.

Do studie byly zařazeny tři tisíce CEO ze 26 odvětví a téměř 50 zemí včetně České republiky. Studie byla realizována ve spolupráci s Oxford Economics a porovnána s více než dvacetiletou historií každoročních průzkumů společnosti IBM mezi řediteli firem.

Ředitelé v CEE drží krok se světem

Studie například odhalila, že řada dotazovaných ředitelů ze střední a východní Evropy označuje technologické infrastruktury a posuny na trzích za klíčové faktory, které budou v příštích 2–3 letech představovat pro jejich organizace nejnáročnější výzvy.

Za nejsilnější vnější faktory, které v příštích letech ovlivní jejich podnikání, považuje podle průzkumu více než 62 % dotázaných technologii a 43 % právní předpisy.

Pandemie covidu-19 mnohé vedoucí pracovníky přiměla, aby přepracovali a urychlili své strategie pro zavedení digitalizace,“ uvedl Wolfgang Wendt, generální ředitel IBM Central and Eastern Europe. „Studie ukazuje, že CEO ve střední a východní Evropě i v jiných částech světa většinou uvažují podobně.“

Podle něj se totiž shodli na několika klíčových technologiích, díky nimž budou jejich podniky chytřejší, efektivnější a odolnější vůči změnám, k nimž došlo ve všech odvětvích v důsledku pandemie,“ doplnil.

Flexibilní a škálovatelné technologické základy

Průzkum IBM zjistil, že CEO po celém světě považují cloud, umělou inteligenci, internet věcí a robotickou automatizaci procesů za hlavní technologie, které budou v příštích několika letech přínosné pro jejich podnikání.

Globální ředitelé nejúspěšnějších z dotázaných organizací podle společnosti předpokládají, že AI přinese výsledky již v příštích dvou až třech letech, což je dvakrát vyšší poměr než u ředitelů méně inovativních firem.

Tito lídři mohou mít podle názoru IBM větší náskok při zavádění AI v potřebném rozsahu ve svých organizacích před svými konkurenty na podobných pozicích – přičemž právě z umělé inteligence se stane podstata jejich inteligentních pracovních postupů.

Zaměstnanci jsou nenahraditelní i z domova

Podle výroční studie IBM většina dotazovaných CEO uvedla, že jejich hlavní prioritou v roce 2020 bylo podporovat práci na dálku. Polovina dotazovaných generálních ředitelů nejinovativnějších společností se domnívá, že v příštích a letech bude největší výzvou vedoucích pracovníků řízení zaměstnanců pracujících „odkudkoli“.

Totéž si myslí jen s 25 % CEO méně úspěšných organizací, což jsou společnosti v dolní pětině dotazovaných firem s nejnižším růstem výnosů. Více než polovina respondentů z CEE označila podporu vzdálených pracovníků jako svůj stěžejní úkol v roce 2020.

Dále 77 % CEO nejúspěšnějších organizací a pouze 39 % CEO méně progresivních organizací uvedlo, že upřednostní dobré životní podmínky svých zaměstnanců, i kdyby to ovlivnilo krátkodobé obchodní výsledky.

Z výše uvedených poznatků podle IBM vyplývá, že dotazovaní ředitelé úspěšných organizací jsou v této době větší měrou zaměřeni na své zaměstnance.

Partnerství pro vítězství

Podle studie IBM jsou CEO neúspěšnějších organizací také více nakloněni navazování hlubších partnerství s dodavateli a jinými firmami. Celkem 63 % těchto ředitelů uvedlo, že se spolupráce stala důležitější pro řízení obchodní výkonnosti.

Totéž uvedla jen polovina ředitelů méně inovativních organizací. Podle IBM z těchto výsledků studie vyplývá, že CEO úspěšných firem zúžili své zaměření na to, co dělají nejlépe, a spoléhají se na partnery a ekosystémy, díky nimž mají přístup k širší škále nápadů a příležitostí k inovacím.

IBM dále podotýká, že vzhledem k tomu, kolik vedoucích pracovníků stále lépe poznává, jak mohou jejich organizace pomoci při řešení propojených celosvětových problémů, např. klimatické změny, mohly by ekosystémy firem sehrát zásadní roli při celkové proměně ekonomiky. 

Zdroj: IBM 
Úvodní foto: (c) Maksim Kabakou - Fotolia.com

Komentáře