Hype křivka nových technologií pro rok 2015 opět zdůrazňuje důležitost digitálního byznysu

Gartner ve zprávě pro rok 2015 klade důraz na technologie pro digitální byznys, zdůrazňuje však i posun ve vývoji autonomních vozidel a technologií pro připojenou domácnost.

Hype křivka nových technologií pro rok 2015 opět zdůrazňuje důležitost digitálního byznysuSpolečnost Gartner představila letošní podobu Hype křivky nových technologií. Tato zpráva každoročně nabízí pohled na stav vývoje technologií a trendů napříč různými odvětvími a nabízí prognostický pohled na to, kdy daná technologie dosáhne plné produktivity.

Každá technologie podle Gartneru urazí po křivce složitou cestu. Napřed stoupá vzhůru na „vrchol přehnaných očekávání“, načež spadne do „propasti deziluze“, aby opět začala stoupat po podstatně pozvolnějším „svahu osvícení“, až dosáhne „náhorní plošiny produktivity“. Zdaleka ne každá technologie přitom tuto cestu urazí stejnou rychlostí.

Digitální byznys opět hlavním tématem

Stejně jako v loňském roce je tématem Hype křivky nových technologií pro rok 2015 digitální byznys. Zároveň se na ní nově objevují technologie, které Gartner nazývá digitálním humanismem, a to v odkazu na skutečnost, že lidé jsou středobodem vývoje v oblasti digitálního byznysu i digitálního pracoviště.

Mezi nejdůležitější změny v letošní Hype křivce rodících se technologií patří umístění autonomních aut na její vrchol. Gartner to odůvodňuje tím, že ačkoliv jde o technologii i segment v zárodečném stádiu, všichni významní výrobci automobilů v poslední době zahrnuli autonomní vozidla do svých krátkodobých plánů.

Podobně významný posun z fáze startu technologie ke šplhání na vrchol očekávání se týká řešení pro připojené domácnosti, kde noví hráči i tradiční výrobci ohlásili zcela nová řešení a platformy.

S tím, jak podniky pokračují po cestě směrem k digitálnímu byznysu, bude stále důležitější nacházení a nasazování těch správných technologií ve správný čas,“ uvedla k letošní Hype křivce Betsy Burtonová, viceprezidentka a analytička společnosti Gartner.

Jak jsme již naznačili v našem cestovním plánu pro digitální byznys, lze byznys modely rozdělit do šesti po sobě jdoucích fází. Tato Hype křivka cíleně mapuje jen technologie, které se teprve rodí a je proto důležitá pro poslední tři fáze: digitální marketing, digitální byznys a autonomní byznys.“

4. fáze: Digitální marketing

Ve fázi digitálního marketingu se do obchodních modelů začínají promítat tzv. Spojené síly (Nexus of forces – mobilita, sociální sítě, cloud a informace). Podniky se v této fázi zaměřují na nové a sofistikovanější způsoby oslovování zákazníků, kteří jsou ochotnější zapojovat se do marketingových aktivit v rámci své sociální interakce nebo využíváním produktu či služby.

Pro podniky nacházející se v této fázi jsou podle Gartneru zajímavé zejména technologie typu ovládání pomocí gest, hybridního cloudu, internetu věcí, automatického tlumočení a dalších.

5. fáze: Digitální byznys

Po fenoménu spojených sil podle Gartneru následuje fáze digitálního byznysu, která se zaměřuje na konvergenci mezi lidmi, byznysem a věcmi. Jeho hlavními koncepty jsou internet věcí a prolínání fyzických a virtuálních světů. Fyzická aktiva jsou v této fázi digitalizována a stávají se rovnocennými hráči v rámci obchodního hodnotového řetězce vedle tradičních digitálních entit, jako jsou systémy či aplikace.

Firmy které chtějí vykročit za hranici světa spojených sil a začít dělat digitální byznys by podle Gartneru měly sledovat vývoj řady nových technologií. Jde například o 3D biotisk, vylepšenou realitu, biočipy, digitální bezpečnosti, průmyslový 3D tisk, internet věcí, virtuální realitu, nositelnou elektroniku a velkou řad dalších.

6. fáze: Autonomní byznys

Zatím nejpokročilejší fáze vyjadřuje schopnost podniku využívat technologie, které poskytují vlastnosti podobné těm lidským a lidi často skutečně dokáží nahradit – například autonomní vozidla přepravující pasažéry nebo výrobky, nebo kognitivní systémy, které dokáží navrhnout strukturu odpovědi na e-mail, napsat text nebo odpovídat na zákaznické dotazy.

To vše jsou systémy náležející do fáze autonomního byznysu – podniky které jí chtějí dosáhnout, by se měly zajímat o technologie, jako jsou autonomní vozidla, biočipy, rozhraní mezi mozkem a počítačem, kvantové počítače, chytrý prach, chytří robori, virtuální osobní asistenti, virtuální realita a mnoho dalších.

Přestože lze rozdělit technologie na Hype křivce podle fází rozvoje digitálního byznysu, podniky by se podle nich neměly omezovat. Řada inovátorů kombinuje jak velmi pokročilé technologie, jako jsou autonomní vozidla nebo inteligentní elektroničtí poradci a zároveň dál pracuje na zlepšování technologií z předchozích fází, jako jsou například mobilní aplikace,“ dodala Betsy Burtonová.

Graf – Hype křívka rodících se technologií pro rok 2015

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: Gartner

Komentáře