Hype křivka 3D tisku pro rok 2015 vyzdvihuje nasazení technologie ve zdravotnictví

3D tisk naslouchátek je již běžný, masové využití pro výrobu zubních náhrad se blíží. Budoucnost pak slibuje podstatně pokročilejší 3D tisk včetně umělých kloubů i samotných tkání.

Hype křivka 3D tisku pro rok 2015 vyzdvihuje nasazení technologie ve zdravotnictvíSpolečnost Gartner představila letošní podobu Hype křivky 3D tisku, která mapuje stádium vývoje konkrétních možností jeho využití a odhaduje dobu, za kterou dojde k jejich masivnímu rozšíření. Velkým tématem letošního vydání je využití 3D tisku v oblasti zdravotnictví, kde došlo k posunu několika zásadních segmentů směrem k produktivnímu stádiu.

Jak vidno z grafu, každá technologie podle Gartneru urazí po křivce složitou cestu. Napřed stoupá vzhůru na „vrchol přehnaných očekávání“, načež spadne do „propasti deziluze“, aby opět začala stoupat po podstatně pozvolnějším „svahu osvícení“, až dosáhne „náhorní plošiny produktivity“. Zdaleka ne každá technologie přitom tuto cestu urazí stejnou rychlostí.

Gartner pravidelně zveřejňuje obecnou Hype křivku informačních technologií. Na její letošní podobu se podívejte v tomto článku.

Naslouchátko na míru? Běžné! Zuby na míru? Brzy!

Jako příklad využití 3D tisku ve zdravotnictví Gartner uvádí výrobu naslouchátek. Všichni velcí výrobci těchto zdravotních pomůcek je podle Gartneru již dnes nabízejí uzpůsobená tvaru ucha uživatele. Jde přitom o dobrou zprávu nejen pro oblast zdravotnictví, nýbrž i o signál uskutečnitelnosti masové výroby spotřebitelských zařízení pomocí 3D tisku.

Po „svahu osvícení“ již zároveň šplhá další využití 3D tisku, a sice tisk zubních protéz a implantátů. Pete Basiliere, ředitel výzkumu v Gartneru, dodává, že v případě naslouchátek nastal přechod od tradičních metod k 3D tisku během pouhých dvou let, přičemž u zubních náhražek se dá očekávat podobná rychlost.

Vytiskni si nová játra

Na vrchol „kopce přehnaných očekávání“ mezitím dospěl 3D tisk dalších externích a interních zdravotních pomůcek a na cestě vzhůru je i 3D tisk náhrad kolenního a kyčelního kloubu. Přestože se obě metody nacházejí v ranější fázi křivky, Gartner očekává jejich rychlý rozvoj a plné nasazení během 2 až 5 let.

Velmi zajímavou oblastí, u které Gartner počítá s plným rozvojem do 5 až 10 let jsou pak systémy pro biotisk, jinými slovy výrobu živých tkání určených například pro transplantace. Některé laboratoře jsou již dnes schopny pomocí 3D tisku vytvořit buňky, proteiny, DNS nebo léky, přesto však bude tato oblast muset ještě překonat řadu překážek.

Neuvěřitelná složitost těchto materiálů a spolu s vysokými náklady na údržbu systémů podle Gartneru způsobí, že k počátečnímu nasazení dojde jen u velmi specializovaných poskytovatelů.

Ekosystém roste

Mimo oblast zdravotnictví došlo také jistým posunům. Do „propasti deziluze“ se momentálně řítí spotřebitelský 3D tisk a využití 3D tisku ve výrobních procesech, na samém začátku křivky se pak objevil 3D tisk potravin. Gartner také vyzdvihuje rostoucí vyspělost samotných 3D tiskáren, skenerů, softwaru a také středisek 3D tisku, kde mohou nadšenci i organizace experimentovat a seznamovat se s pokročilými systémy.

To vše podle Gartneru přispívá k vývoji celkového ekosystému, což bude v důsledku znamenat růst poptávky, vyšší konkurenci a rozšiřující se okruh využití 3D tisku, která budeme považovat za zcela běžná.

Chcete-li porovnat letošní křivku s tou loňskou, najdete ji v tomto článku.

Graf – Hype křivka 3D tisku pro rok 2015

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: Gartner

Komentáře