HP: Rok 2020 bude rokem 3D tisku

Potřeba udržitelnější výroby, vliv automatizace na výrobní závody i nárůst významu dat a softwaru jako páteře digitální výroby – to všechno požene 3D tisk a digitální výrobu v roce 2020 kupředu.

HP: Rok 2020 bude rokem 3D tiskuSpolečnost HP vydala seznam předpovědí pro 3D tisk a digitální výrobu v roce 2020. Na základě rozsáhlých rozhovorů s týmem odborníků identifikovala trendy, které budou mít významný dopad na pokrok v Průmyslu 4.0.

Příští rok bude obdobím realizace 3D tisku a skutečného potenciálu digitální výroby napříč průmyslovými odvětvími,“ komentuje Erika Lindauerová, ředitelka HP Inc. pro Českou republiku a Slovensko.

Jak ukazuje zpráva společnosti HP o trendech, digitální výroba umožní realizaci ideálních návrhů uživatelů, neboť zpřístupní nový a rozšířený software, data, služby a řešení průmyslové výroby, která přinesou možnosti transformace a zároveň změní tradiční odvětví.

Co nás v oblasti 3D tisku čeká?

1) Automatizovaná montáž zažije rozvoj ve výrobních prostorách

Společnost HP uvádí, že v roce 2020 započne nástup automatizované montáže a jednotlivá odvětví budou plynule začleňovat vícedílové sestavy, včetně kombinací trojrozměrně vytisknutých kovových i plastových dílů.

V současnosti neexistuje supertiskárna, která by automaticky zvládla všechno, například tisk kovových a plastových součástí, kvůli faktorům jako jsou teploty při zpracování. Automatizace však narůstá a je tu vize automatizovanějšího uspořádání montáže, s možností výroby dílů z kovů i plastů v jediném okamžiku.

To může přinášet výhody automobilovému průmyslu a umožnit výrobcům tisknout kov do plastových dílů, vyrábět vodivé součásti odolné proti opotřebení, provádět povrchové úpravy a dokonce zabudovávat vodiče či motory do plastových dílů.

2) Zrychlí se kódování digitálních informací do tištěných 3D textur

Společnosti budou dle HP moci kódovat digitální informace přímo do povrchových textur pomocí pokročilého 3D tisku, což přinese větší objem dat než pouhé sériové číslo. Jde o jeden ze způsobů otevřeného či skrytého označování dílů, aby lidé i stroje mohli číst informace na základě tvaru či orientace zvýrazněných míst.

Příkladem je 3D tisk stovek kopií sériového čísla na celý povrch dílu tak, aby bylo skryté a zároveň univerzálně přístupné. Trend bude pokračovat, protože schopnost sledovat díly a datové systémy je stále důležitější.

3) Udržitelná produkce bude i nadále obchodní nutností

HP naznačuje, že tradiční výrobní procesy byly navrženy s malým ohledem na životní prostředí. Když se průmyslová 3D produkce prolne například s výrobním procesem, vliv na planetu může být zásadní: téměř jedna třetina uhlíkových emisí pochází právě z výroby a distribuce zboží.

3D tisk však umožní výrobnímu odvětví produkovat méně odpadu, mít menší množství skladových zásob a vytvářet méně emisí CO2. Konstruktéři a návrháři budou znovu promýšlet design v rámci celého životního cyklu produktu s cílem používat méně materiálů či omezit odpad.

Tím se nadále sníží hmotnost vozidel i letadel a zlepší se spotřeba paliva, což může omezit emise skleníkových plynů a spotřebu energie. A jelikož stále více výrobců namísto dodávek zboží zasílá digitální soubory k lokální výrobě, dojde k výraznému omezení přepravy, nákladů, spotřeby energie, odpadů a emisí.

4) Poptávka po studentech uvažujících ve 3D poroste

Vyšší vzdělávání se podle společnosti potýká s bojem o uchazeče, změnou demografické struktury společnosti a nutností adekvátně připravit studenty na práci v budoucnosti. HP proto zdůrazňuje, že kvůli přípravě na Průmysl 4.0 musí dojít k naprosté změně uvažování.

Univerzity a vzdělávací programy budou stále více tvořit nové sestavy myšlenkových procesů, s cílem osvobodit studenty od starého uvažování a umožnit jim pracovat s technologiemi budoucnosti, například 3D tiskem a digitální výrobou.

5) Hromadné možnosti přizpůsobené produkce vnesou nový růst do výroby obuvi, oční optiky a stomatologie

HP uvádí, že jelikož výroba obuvi, očních pomůcek a ortodontických prostředků rychle přebírá technologie 3D tisku, zdravotnický spotřebitelský sektor podpoří růst a přijetí digitální výroby. Existuje rozsáhlý prostor využití ve sféře obuvi, což je pro sektor 3D tisku velmi lukrativní oblast.

Do růstových možností dle HP dobře zapadají i ortodoncie a oční optika, jelikož možnosti přizpůsobení, které přináší 3D tisk, zde mají vysokou hodnotu.

6) 3D tisk podpoří elektrifikaci vozidel

Výrobci automobilů se podle společnosti stále více obracejí k 3D tisku a digitální výrobě, která jim pomáhá s konkurenceschopností v éře proměny. Celé odvětví totiž prochází největší transformací za více než 100 let – přechodem od spalovacích motorů k elektromobilům.

S rostoucí oblibou elektromobilů budou automobilky i nadále objevovat možnosti 3D tiskových systémů pro kov i plast, aby urychlili návrh a vývoj a splnili své ambiciózní cíle. Například společnost Volkswagen se zavázala, že do roku 2028 vyrobí na celém světě více než 22 miliónů elektromobilů.

7) 3D tisk přinese novou efektivitu dodavatelských řetězců

HP naznačuje, že růstovým trhem pro digitální tisk bude oblast kartonových krabic, jelikož existují zajímavé paralely s 3D tiskem dílů. Podnikání ve sféře kartonových krabic je vysoce lokalizované a podporuje tak efektivnější rozmístění výroby.

8) Software posune hranice digitální výroby na novou úroveň

V roce 2020 se podle společnosti uzavře mezera mezi tím, co 3D tisk a digitální výrobní hardware zvládnou a co podporuje softwarový ekosystém. Pokroky v řízení softwaru i dat přinesou lepší správu systémů a kvalitu dílů, což povede k vyššímu užitku pro zákazníky.

HP uvádí, že společnosti v rámci celého odvětví vytvářejí rozhraní API a vzniká fluidní ekosystém pro zákazníky i partnery, do něhož náležejí specializované, individuální produkty.

Kromě toho budou výrobci moci využívat osobní biometrická data pro speciální úpravy v hromadném měřítku, což zpřístupní novou hodnotu, například možnost sledování součástí prostřednictvím dodavatelského řetězce, virtuální správu skladu a náhradních dílů a distribuovanou výrobu blíže k zákazníkovi.

Zdroj: HP
Úvodní foto: © tashatuvango - Fotolia.com

Komentáře