GTDC: Výrobci očekávají silný růst prodeje přes distribuci, na oplátku chtějí flexibilitu

Studie sdružení Global Technology Distribution Council přináší dobré zprávy. Výrazná většina výrobců letos očekává silný růst nepřímého prodeje, což značí silnou důvěru v partnerské sítě. Zároveň mají výrobci také své představy o tom, jak se má distribuce vyvíjet.

GTDC: Výrobci očekávají silný růst prodeje přes distribuci, na oplátku chtějí flexibilituSdružení Global Technology Distribution Council (GTDC) zveřejnilo závěry své studie, která zkoumala náladu, s jakou IT výrobci vstupují do nového roku 2018, a jak se mohou jejich postoje promítnout do výsledků distributorů a nepřímo také resellerů. Stručně řečeno to vypadá dobře.

Celkem 70 % oslovených výrobců totiž v letošním roce očekává dvouciferný nárůst prodeje skrze distribuci. O rok dříve přitom podobné výsledky očekávalo pouze 55 % respondentů. Podle GTDC tento nárůst svědčí o zdravější ekonomice, ale také rostoucím významu technologií.

Vypovídající je také skutečnost, že 64 % oslovených výrobců letos očekává „prudký“ nárůst nepřímého prodeje. K tomu je nutno přičíst 16 % výrobců, kteří se již nyní 100% spoléhají na nepřímé obchodní modely. Růst přímého prodeje na úkor nepřímého očekávají pouhá 2 % výrobců, což hovoří samo za sebe.

Výrobci očekávají pokrok v cloudu, bezpečnosti a IoT

Na otázku, kde dosáhnou distributoři největšího pokroku, výrobci nejčastěji odpovídali, že v cloudu. Na dalších místech se pak umístila bezpečnost, internet věcí a datacentra. Cloud se zároveň umístil na druhém místě v žebříčku nejrychleji rostoucích služeb, hned za získáváním nových partnerů.

Když už jsme u toho, výrobci podle studie považují za nejdůležitější právě to, aby distributoři letos rekrutovali nové poskytovatele služeb. Až poté se v seznamu priorit objevuje zavádění nových služeb nebo programů pro posílení růstu, kombinování produktů do ucelenějších balíčků nebo vzdělávání partnerských kanálů.

Něco za něco

Aby vše nebylo tak růžové, 75 % oslovených výrobců také očekává, že jejich distributoři letos projdou restrukturalizací, aby jejich byznys lépe odpovídal moderním požadavkům. Jinými slovy tedy chtějí, aby byla distribuce flexibilnější a hbitější, než tomu bylo doposud.

Zároveň se 64 % výrobců vyjádřilo, že od distribuce očekávají posunutí obchodních modelů směrem k vertikálám. S tím souvisí další trend v podobě nárůstu významu partnerů schopných kombinovat produkty od více výrobců do jednotných řešení.

Sečteno a podtrženo, respondenti studie vstupují do roku 2018 s optimismem a očekávají růst byznysu založeného na nepřímém prodeji, ale současně chtějí od svých distribučních partnerů vyšší flexibilitu a přičinlivost. A můžete vzít jed na to, že distributoři budou obratem chtít totéž i po vás.

Zdroj: GTDC
Úvodní foto: © maxoido - Fotolia.com

Komentáře