GfK: Tři čtvrtiny českých obcí jsou z hlediska indexu kupní síly podprůměrné

Nejsilnější oblastí je nepřekvapivě Praha a okolí, na opačném konci žebříčku se umístil Moravskoslezský kraj. Dobrou zprávou však je, že kupní síla rychle roste nejen v metropoli, ale i v regionech.

GfK: Tři čtvrtiny českých obcí jsou z hlediska indexu kupní síly podprůměrnéSpolečnost GfK zveřejnila výroční analýzu zabývající se nerovnoměrností výše disponibilních příjmů obyvatel jednotlivých částí České republiky. Zpráva uvádí, že rozdíly mezi jednotlivými obcemi či regiony se postupně mírně snižují.

Nejvyšší kupní sílu na obyvatele v rámci republiky lze podle GfK dlouhodobě zaznamenat v Praze, kde v roce 2018 dosahovala 128,7 % celostátního průměru, nejnižší v pak v Moravskoslezském kraji, kde se vyšplhala na 89,2 % průměru.

Průměr zvyšuje Praha, Moravskoslezský kraj je na chvostu

Analytická společnost vysvětluje, že průměr České republiky převyšuje především Praha a její okolí, severovýchodní část Plzeňského kraje, centrální části Jihomoravského a Libereckého kraje a dále i většina metropolí ostatních regionů.

Jediným z krajů, kde ani jedna obec nepřevyšuje z hlediska kupní síly celostátní průměr, je podle výsledků studie Moravskoslezský kraj. Nejnižší úroveň kupní síly mezi jednotlivými okresy pak vykazuje Bruntál.

Zpráva dále ukázala, že republikového průměru dosahuje celkem 23 % obcí. To znamená, že více než tři čtvrtiny českých obcí jsou z hlediska indexu kupní síly podprůměrné. Medián pak podle GfK dosahuje hodnoty 93,7 při celostátním průměru 100.

Dobrá zpráva: regiony rychle rostou

Analýza v neposlední řadě uvádí, že rozdíl regionem s nejvyšší a nejnižší relativní kupní silou (tedy Praha vs. Moravskoslezský kraj) činí v České republice 39,5 %. Meziročně se tento procentuální rozdíl v kupní síle podle GfK snížil o 2 %.

I když nejde o nijak dramatickou změnu, analytická společnost podotýká, že výraznější růst kupní síly regionů je dobrou zprávou. Pokud se potvrdí i v následujících letech, bude mít pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky a životní úrovně obyvatel České republiky.

Zdroj: GfK
Úvodní foto: © Felix Jork - Fotolia.com

Komentáře