GfK: Téměř čtvrtina spotřebitelů považuje virtuální interakci za ekvivalent fyzické

Zjištění analytiků z GfK představuje důležitou informaci pro marketing, komunikaci, zákaznickou podporu a další odvětví. Čeští se respondenti však bohužel projevili jako větší tradicionalisté než většina ostatních národů.

GfK: Téměř čtvrtina spotřebitelů považuje virtuální interakci za ekvivalent fyzickéSpolečnost GfK zveřejnila výsledky svého výzkumu mezi spotřebiteli ve 22 zemích, podle kterého téměř čtvrtina (23 %) on-line zákazníků rozhodně souhlasí s tím, že virtuální interakce s lidmi nebo virtuální návštěvy míst mohou poskytnout stejný zážitek, jako když je člověk na místě osobně. Těch, kteří s tím rozhodně nesouhlasí, je pouze 15 %.

Souhlas s tím, že virtuální interakce mohou být stejně dobré jako reálný život, se vyslovuje nejvíce lidí ve věku 20-29 let (28 %) a 30- 39 let (27 %). Tím se jasně dostávají před teenagery, kteří s 22 % představují další nejvíce „virtuálně orientovanou“ generaci.

Není překvapením, že souhlas s tímto názorem rychle klesá u starších generací. Jeden z pěti lidí ve věku 50-59 let (20 %) nesouhlasí s tím, že by virtuální interakce mohly být stejně dobré jako osobní kontakt oproti 15 % respondentů, kteří hlasovali kladně. Ve věkové kategorii nad 60 let nesouhlasí skoro jedna třetina (27 %) oproti jednomu z deseti lidí (11 %), kteří souhlasí.

Češi jsou spíše tradičnější

Nejvíce nakloněni virtuální zkušenosti byli respondenti z Brazílie a Turecka – v obou zemích se 34 % z nich domívá, že virtuální interakce mohou poskytnout stejný zážitek, jako když je člověk prožívá přímo na místě. Za nimi následovalo Mexiko (28 %), Čína (27 %) a Rusko (24 %).

Na opačném konci stupnice zaujímá první místo Německo skoro s jednou třetinou (32 %) on-line zákazníků, kteří nesouhlasí s tím, že virtuální interakce může být stejně dobrá jako interakce osobní. Po něm následuje Švédsko s 29 %. V České republice je takových spotřebitelů podle GfK 26 %, což nás řadí mezi „tradičnější“ národy.

GfK dodává, že tyto výsledky jsou relevantní téměř pro všechny typy podnikání. Ať už jde o byznys, který využívá rozšířenou realitu ke zlepšení marketingu a reklamy, či firmu, která pořádá video konference za účelem snížení cestovních výloh. Vědět, které trhy a které spotřebitelské segmenty jsou nejvíce otevřeny virtuálním interakcím, představuje podle analytiků informaci zásadního významu.

On-line průzkum proběhl ve 22 zemích u více než 27 000 spotřebitelů ve věku od 15 let výše. Data byla vážena tak, aby na každém trhu odrážela demografické složení on-line populace ve věku 15+.

Zdroj: GfK
Úvodní foto: Ogerepus - Fotolia.com.png

Komentáře