GfK: Stále náročnější zákazník bude diktovat změny v českém maloobchodu

Studie GfK Retail Vision 2020 přinesla detailní předpověď proměny maloobchodního trhu způsobené rostoucí náročností zákazníků i novými technologiemi. Prodejci budou podle studie v příštích letech muset řešit integraci retailu a e-tailu, retenci kvalifikované pracovní síly nebo podobu vztahů s dodavateli.

GfK: Stále náročnější zákazník bude diktovat změny v českém maloobchoduSpolečnost GfK využila nedávné konference Slovak Retail Summit 2017 k představení závěrů analýzy Retail Vision 2020, která se zaměřila na předpokládané vývojové trendy na lokálním maloobchodním trhu. Co bude hlavní příčinou změn? Inu, zákazník.

Zákazník bude největší silou, která ovlivní podobu slovenského i českého obchodu a jeho vliv dramaticky poroste," uvedl Tomáš Drtina, ředitel české a slovenské pobočky GfK.

Nákupní zvyklosti se budou rychle měnit v souvislosti s vývojem životního stylu a sociodemografického složení. Zaměření na zákazníka se stane (a už v podstatě i stalo) hlavní příležitostí pro rozvoj obchodu.“

Rostoucí náročnost zákazníků

Nákupní zvyklosti zákazníků se budou měnit v souvislosti s vývojem životního stylu a kupní síly. Zákazníci budou podle GfK stále náročnější a budou schopni lépe využívat informace o zboží.

Spotřebitelé budou chtít nakupovat výhodně, ale zároveň nedělat kompromisy v kvalitě, a v důsledku toho bude stále složitější uspokojit jejich potřeby. Jednou z klíčových oblastí bude důraz na nákupní zážitek a pohodlí.

Dramaticky poroste význam času věnovaného nákupu a jednoduchosti a bezproblémovosti celého procesu, což se projeví ve využití technologií na prodejní ploše (a nejen tam), ale také v menší ochotě cestovat za nákupy.

Obchod jako služba

Zákazníkům už nepůjde pouze o nákup zboží, ale také o vyřešení širší situace. Propojení obchodu a služeb bude podle GfK jedním z nejvýznamnějších trendů a projeví se v pestrosti služeb poskytovaných obchodníky na ploše i mimo ni, ale i v rozvoji technologií.

Současně poroste význam „společenské funkce" prodejny jako místa pro setkávání lidí, od venkovských obchodů přes čerpací stanice až po obchodní centra. Silným tématem bude také personalizace nabídky.

Sestavit skutečně relevantní nabídku však není jednoduché. Zcela zásadním předpokladem pro takovou komunikaci proto bude poznání potřeby zákazníka skrze dostupná data.

Vývoj trhu a formátů

Podle GfK bude pokračovat konsolidace obchodního trhu, a to nejen v segmetu e-commerce, ale i v klasickém kamenném obchodě. Současná definice formátů přestává platit, což analytici ilustrují například stírající se hranicí mezi supermarkety a diskonty.

Podle analýzy dojde ke zmenšování ploch hypermarketů a trh bude lépe pokryt pohodlnými koncepty. Růst obchodních formátů bude primárně tažen spíše produktivitou než expanzí.

Trh podle GfK nabídne řadu příležitosti pro kvalitní specialisty, on-line retail poroste napříč segmenty a na vlně ekonomického růstu se ponesou zejména nepotravinářské kategorie.

Omnichannel

Integrace on-line a off-line prostředí bude podle GfK stále sofistikovanější a pro obchodníky se postupně stane nezbytnou. Motorem růstu e-commerce napříč sektory bude zvyšování nákupního komfortu a úspora času.

Klíčovou podmínkou na straně zákazníka bude plná integrace všech kanálů a bezproblémový přechod mezi nimi. Termín „omnichannel" se teprve začne naplňovat, mimo jiné i díky novým médiím. Celý proces bude podpořen tím, že do produktivního věku dospívají generace vzrostlé s telefonem mobilem.

Velkou bariérou rozvoje on-line se však mohou stát logistické náklady, které budou podle GfK obecně jednou z největších výzev následujících let.

Rozvoj vztahů s dodavateli

Je zřejmé, že spojení sil s dodavateli může přinést zásadně nové příležitosti – kriticky důležité to je v budování kategorií, zvyšování efektivity logistiky, ale také např. v on-line komunikaci.

Přinejmenším v některých kategoriích dojde (a již k tomu dochází) ke zkracování inovačního cyklu, což klade zvýšené nároky na spolupráci. Obchodníci si budou s rostoucím významem značek cenit výrobců, kteří do nich dokážou investovat.

Na druhé straně se rýsují i méně kooperativní oblasti. Mnoho obchodníků se aktivněji chopí rozvoje privátních značek, což je cesta, jak se odlišit zejména v atraktivnějších, prémiových segmentech.

Výrobci podle GfK začínají přemýšlet o distribučních kanálech na globální či celoevropské úrovni a v některých případech si začnou více vybírat, s kým spolupracovat a s kým ne.

Lidé - největší hrozba, ale i příležitost

Nedostatek kvalitního personálu je studií vnímán jako hlavní hrozba pro rozvoj obchodu, protože velká část požadavků na změny je podmíněna rostoucí kvalitou zaměstnanců na všech úrovních obchodu.

Nedostatek lidí bude podle GfK zvyšovat cenu pracovní síly a pro méně kvalifikované pozice bude problémem i prostá nedostupnost zaměstnanců, byť část tohoto problému vyřeší nahrazení lidí technologiemi.

Rozhodující však bude, jak se obchodníci dokážou vyrovnat s potřebou lepší motivace personálu, zvyšování jeho kvalifikace a omezení fluktuace. Na jedné straně tedy bude stále náročnější zákazník, na druhé straně obchodník a jeho dodavatelé, jejichž úkolem bude reagovat na jeho přání a touhy.

Všichni přitom budou chtít vyjít ze vzájemných interakcí vztahu spokojeni, ať už ekonomicky, tak emočně. Návrat k lidem a naplnění jejich měnících se potřeb se tak podle GfK stává spojujícím článkem příštích několika let.


Studie GfK Retail Vision 2020 je založena na více než třech desítkách detailních rozhovorů, které byly realizovány koncem roku 2016. Respondenty byli experti na trh a zástupci významných prodejců a dodavatelů.

Zdroj: GfK
Úvodní foto: .shock - Fotolia.com

Komentáře