GfK: Spotřebitelské klima v České republice i na Slovensku je nejlepší od začátku krize

Ukazatele ekonomických a příjmových očekávání, stejně jako index ochoty nakupovat, stoupají ve většině zemí EU. Česká republika a Slovensko podle společnosti GfK vykazují nejlepší výsledky od let 2007, případně 2008.

GfK: Spotřebitelské klima v České republice i na Slovensku je nejlepší od začátku krizeSpolečnost GfK vydala výsledky průzkumu spotřebitelského klimatu GfK Consumer Climate Europe v zemích Evropské unie pro první čtvrtletí letošního roku.

Šetření ukázalo, že návrat ekonomik zemí EU k růstu má pozitivní vliv na náladu spotřebitelů. Ukazatel spotřebitelského klimatu v EU v prvním čtvrtletí 2014 vzrostl o 0,8 bodu a nyní dosahuje hodnoty 8,4 bodu, přičemž před rokem byl na úrovni -3,3 bodu.

Ekonomická a příjmová očekávání spotřebitelů, stejně jako jejich ochota nakupovat, rostly ve většině z čtvrnácti sledovaných zemí, mimo jiné i v České republice a Slovensku. V obou zemích jsou ukazatele na nejvyšších úrovních od začátku krize.

Česká republika

Spotřebitelé v České republice během příštích měsíců očekávají zlepšení celkové ekonomické situace, ale i vlastních příjmů. Ukazatel ekonomických očekávání vyrostl během čtvrtletí o téměř 10 bodů a nyní dosahuje úrovně 18,4 bodu. Podle GfK jde o nejvyšší hodnotu od roku 2007. Pozitivní trend posledních kvartálů je dobře vidět na faktu, že od loňského března tento ukazatel stoupl téměř o 36 bodů..

V prvním čtvrtletí letošního roku se zlepšila i příjmová očekávání českých spotřebitelů. Ukazatel je nyní na hodnotě 29,1 bodu, což znamená nárůst od prosince o téměř 7 bodů. Ještě před rokem byl přitom ukazatel na úrovni -3,3 bodu. I v tomto případě jde o nejlepší výsledek od roku 2007.

Pozitivní trend zaznamenal i index ochoty nakupovat. Jeho hodnota sice i nadále zůstává v záporných číslech, ale výsledek -17,5 bodu je o 9,4 bodu lepší než v minulém čtvrtletí a o 12 bodů lepší v meziročním srovnání.

Slovensko

Podobné dobré zprávy přináší výsledky výzkumu i pro Slovensko. Zdejší ekonomická očekávání byla v prvním čtvrtletí na úrovni 18,9 bodu, což značí mírné polepšení oproti 17,4 bodu z posledního loňského kvartálu, ale výrazné polepšení v meziročním srovnání, neboť před rokem tento ukazatel dosahoval úrovně -8,9 bodu. Jde o nejlepší výsledek od konce roku 2008.

Slováci jsou optimističtější i v otázce vlastních příjmů. Na konci čtvrtletí dosahoval příslušný index hodnoty 25,5 bodu, přičemž minulé čtvrtletí činil 21,5 bodu a před rokem pouze 5,6 bodu. Jde o nejvyšší hodnotu od roku 2007.

Index ochoty slovenských spotřebitelů nakupovat se přehoupl do pozitivních čísel. Mezičtvrtletně vyrostl z -2,2 na 2 body, přičemž před rokem byl na úrovni -10,6 bodu. Větší chuť nakupovat měli Slováci naposled na začátku roku 2011.

Přehled ostatních zemí

Podobně pozitivní zprávy studie přinesla i o dalších sledovaných zemích. Velmi silné jsou všechny tři ukazatele v Německu a Ve Spojeném království a ve Španělsku jsou očekávání nejvyšší za posledních 16, resp. 14 let.

V Nizozemí vystřelila ekonomická očekávání meziročně o 65 bodů. Optimismus našli v posledním období i spotřebitelé z Itálie, Polska, Francie, Bulharska nebo PortugalskaSituace se stabilizovala i v Řecku.

Výjimky tvoří Rakousko a Rumunsko, kde očekávání stoupala jen mírně, stagnovala, případně i klesala.


Výsledky průzkumu GfK Consumer Climate Europe pocházejí ze spotřebitelského průzkumu na vzorku 40 000 osob, jež představují dospělou populaci EU.

Ukazatele se pohybují na teoretické škále od -100 do 100, kde hodnota 0 představuje dlouhodobý průměr.

Zdroj: GfK
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře