GfK: Slovenský trh technického tovaru vykázal za tretí kvartál nárast o viac ako 5 %

Darilo sa sektoru telekomunikácií, aj v sektoru spotrebičov. K poklesom naopak došlo v segmentoch informačných technológií, spotrebnej elektroniky a fototechniky.

GfK: Slovenský trh technického tovaru vykázal za tretí kvartál nárast o viac ako 5 %Podľa výsledkov GfK Temax Slovensko za tretí kvartál 2015 vzrástol slovenský trh technického spotrebného tovaru v treťom štvrťroku medziročne o viac ako 5 % z hľadiska hodnoty.

Najvýraznejšie sa darilo sektoru telekomunikácií, pozitívny vývoj rovnako zaznamenali malé a veľké domáce spotrebiče. Naopak v sektore spotrebnej elektroniky, informačných technológií a fototechniky došlo k poklesom trhu.

Obr. 1 - Vývoj hodnoty predaja technického tovaru na Slovensku

GfK TEMAX 3Q15 Slovensko - vývoj trhu

Zdroj: GfK

Informačné technológie: Pokles trhu pokračuje

Sektor informačných technológií zaznamenal v treťom štvrťroku medziročný pokles o viac ako 5 % v hodnotovom vyjadrení. Na negatívnom vývoji sa najvýraznejšie podieľali tablety a stolné počítače.

Prenosné počítače a monitory dokázali medziročne rásť, avšak neboli schopné kompenzovať stratu ostatných skupín. Nárast prenosných počítačov je stále ťahaný najmä Bing zariadeniami s veľmi nízkou predajnou cenou.

Telekomunikácie: Pokračujúci rast

Trh telekomunikácií vykázal oproti rovnakému obdobiu minulého roka výrazný dvojciferný nárast v hodnotovom vyjadrení. Celý trh pozitívne ovplyvňuje stabilný dopyt po smartfónoch. Naopak, dopyt po klasických telefónoch dlhodobo klesá.

Kancelárska technika: Slabý rast trhu

Tržby v sektore kancelárskej techniky zaznamenali v treťom štvrťroku iba slabý rast. Celková hodnota predajov v tomto období rástla medziročne o menej ako 2 %. K celkovo kladnému výsledku väčšou mierou prispeli multifunkčné zariadenia, z hľadiska tlačiarenských technológií zaznamenal medziročný rast tržieb najmä segment laserových zariadení.

Spotrebná elektronika: Pokles trhu v treťom štvrťroku

V treťom štvrťroku klesali tržby v sektore spotrebnej elektroniky o takmer 7 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Negatívny vývoj trhu bol ovplyvnený poklesom kľúčovej kategórie - televízorov. Avšak v rámci tejto skupiny naďalej pretrváva presun spotrebiteľského dopytu k technicky vybavenejším modelom, ako napr. Ultra HD a Smart TV.

Dvojciferný pokles zaznamenali ďalšie produktové kategórie - set-top boxy, video prehrávače/rekordéry a autonavigácie. Naopak, pozitívne sa vyvíjalo viacero skupín v rámci trhu audio produktov.

Foto trh: Negatívny vývoj aj v treťom kvartáli

Trh digitálnych fotoaparátov sa naďalej ocitá v dvojciferných červených číslach. V treťom štvrťroku trh medziročne klesal v hodnotovom vyjadrení o 14 %. V tomto štvrťroku sa zastavil medziročný prepad zrkadloviek z hľadiska objemu, hoci v septembri sa opäť tento segment dostal do negatívnych čísiel.

Malé domáce spotrebiče: Trh stále rastie, ale pomalšie

Trh malých domácich spotrebičov v treťom štvrťroku 2015 zaznamenal 5,8 % nárast v hodnote v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku.

Väčšina sledovaných produktových skupín vykazuje pozitívny vývoj v hodnote. Najväčší nárast je vidieť v ústnej hygiene a kuchynských robotoch, kde v prípade oboch skupín je rast podporený pozitívnym vývojom priemernej ceny. Naopak najväčší pokles bol zaznamenaný vo fritézach.

Veľké domáce spotrebiče: Trh naďalej mierne rastie

V treťom kvartáli roku 2015 trh s veľkými domácimi spotrebičmi dosiahol v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roku solídny 3 % rast. Je ale zrejmé, že tempo rastu oproti predchádzajúcim štvrťrokom spomaľuje.

Pozitívny vývoj v kusovom aj hodnotovom vyjadrení môžeme vidieť takmer vo všetkých produktových skupinách, okrem kategórií pračiek, mrazničiek a mikrovlnných rúr.

Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje

Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje a to má pozitívny dopad na predaj technického spotrebného tovaru.

Obr. 2 - Sumár v tabuľke

GfK TEMAX 3Q15 Slovensko - vývoj kategorií

Zdroj: GfK
Úvodní foto: © .shock - Fotolia.com

Komentáře