GfK: Slovenský trh elektroniky a spotrebičov vzrástol za posledný kvartál 2015 o 6 %

Darilo sa sektoru telekomunikácií, aj v sektoru spotrebičov. K poklesom naopak došlo v segmentoch informačných technológií a fototechniky. Na predaj technického spotrebného tovaru má pozitívny dopad spotrebiteľská dôvera.

GfK: Slovenský trh elektroniky a spotrebičov vzrástol za posledný kvartál 2015 o 6 %Podľa výsledkov GfK Temax Slovensko vzrástol slovenský trh technického spotrebného tovaru za posledný kvartál 2015 medziročne o viac ako 6 %. Najviac sa darilo tradične sektoru telekomunikácií a veľkých a malých domácich elektrospotrebičov.

V miernom raste skončili aj kancelárska technika a spotrebná elektronika. Naopak pokles zaznamenali informačné technológie a foto sektor. Spotrebiteľská dôvera sa mierne zvyšuje a to má pozitívny dopad na predaj technického spotrebného tovaru.

Obr. 1 – Vývoj hodnoty predaja technického tovaru na Slovensku

GfK TEMAX Slovakia

Informačné technológie: Mierny pokles trhu

V poslednom štvrťroku zostal sektor informačných technológií v záporných číslach. Medziročný pokles bol zaznamenaný v kusovom aj hodnotovom vyjadrení. Na objemovo negatívnom vývoji trhu IT sa podieľali všetky kategórie bez výnimky.

Z hľadiska obratu sa naďalej darilo prenosným počítačom a monitorom vďaka presunu spotrebiteľského dopytu k drahším zariadeniam. Naopak stolové počítače a tablety vykazovali dvojciferné medziročné prepady v hodnote, čím zapríčinili negatívny vývoj celého sektoru.

Telekomunikácie: Tempo rastu klesá

Obrat sektoru zaznamenal v poslednom štvrťroku roku 2015 dvojciferný medziročný nárast, ale tempo rastu spomaľuje. Dopyt je predovšetkým po smartfónoch s veľkosťou uhlopriečky medzi 5 a 5,6 palcami.

Kancelárska technika: Rast vďaka atramentovému trhu

Celková hodnota tržieb z predaja kancelárskej techniky v záverečnom štvrťroku medziročne vzrástla takmer o 3 %. Rast bol ťahaný segmentom atramentových tlačiarenských zariadení, kde sa prejavuje rastúci dopyt po pokročilejších zariadeniach určených pre profesionálne použitie. V rámci laserového trhu hodnota predajov klesala, v súvislosti s pokračujúcou cenovou eróziou.

Spotrebná elektronika: Mierny rast trhu

V štvrtom kvartáli roku 2015 hodnota trhu spotrebnej elektroniky rástla. Rovnaký trend ukázala aj najväčšia kategória, a to televízory, kde naďalej pokračuje presun zákazníkov k väčším uhlopriečkam. V rámci tejto kategórie rastie váha pokročilých parametrov ako Smart TV, Ultra HD a zakrivená obrazovka.

Z ostatných kategórií zaznamenali rast hlavne kategórie reproduktorov dokovacích staníc a slúchadiel.

Foto trh: Negatívny vývoj pokračuje

Trh digitálnych fotoaparátov sa naďalej ocitá v dvojciferných červených číslach. V poslednom štvrťroku trh medziročne klesal v hodnotovom vyjadrení zhruba o 13 %. Výrazne sa na tom podieľal negatívny vývoj kompaktov s pevným objektívom a predovšetkým decembrové predaje zrkadloviek.

Malé domáce spotrebiče: Rast trhu naďalej pokračuje

Trh malých domácich spotrebičov v štvrtom štvrťroku 2015 vykazuje nárast na úrovni 14,4 % oproti rovnakému obdobiu minulého roku.

Celoročný rast v hodnote je viditeľný u všetkých sledovaných produktových skupín okrem rýchlovarných kanvíc, ktoré mierne klesali. Najvýraznejšie stále rastú produkty zubnej hygieny.

Priemerná cena sa zvýšila kvôli rastúcej preferencii drahších výrobkov naprieč všetkými sledovanými produktovými skupinami okrem fritéz.

Veľké domáce spotrebiče: Trh naďalej mierne rastie

Trh s veľkými domácimi spotrebičmi vykazuje medziročne solídny 8% nárast v hodnote.

Pozitívny medziročný vývoj v kusoch aj obrate môžeme vidieť pri všetkých produktových skupinách. Najväčšiu dynamiku zaznamenávame u sušičiek, umývačiek riadu a varných dosiek. V hodnote porovnateľný, cca štvrtinový, podiel na trhu si držia práčky aj chladničky.

Pomer medzi vstavanými a voľne stojacimi spotrebičmi sa nijako zásadne nezmenil, avšak dochádza k miernemu presunu predajov vstavaných spotrebičov kuchynských štúdií na internetových predajcov a elektrošpecialistov.

Obr. 2 – Sumár v tabuľke

GfK TEMAX Slovakia

Zdroj: GfK
Úvodní foto: © jura - Fotolia.com

Komentáře