GFI Software: Čtyři z pěti IT pracovníků v ČR neznají úroveň aktuálních e-mailových rizik

Firmy podle GFI Softwaru stále častěji zjišťují, že antivir a firewall již nestačí, a stojí před dilematem, které části své IT infrastruktury ochránit dříve a které později.

GFI Software: Čtyři z pěti IT pracovníků v ČR neznají úroveň aktuálních e-mailových rizikSpolečnost GFI Software uvádí, že české SMB firmy a organizace zápasí v oblasti IT bezpečnosti s celou řadou výzev, zejména pak s ochranou elektronické pošty, kritickými softwarovými opravami a zlepšováním celkové úrovně zabezpečení.

Vrásky jim podle analýzy přidělává rostoucí počet koncových zařízení, rozšiřování IT infrastruktury za fyzické hranice organizací či málo času a zdrojů k řešení bezpečnostních incidentů.

Z dotazování mezi českými IT pracovníky vyplynulo, že 79 % IT pracovníků v SMB organizacích nezná úroveň aktuálních e-mailových rizik. Celkem 46 % nemůže potvrdit, že v organizaci jsou nainstalovány všechny kritické opravy.

Šestina společností nechrání všechna zařízení

Průzkum dále odhalil, že ve 44 % společnostech nejsou odstraněna všechna zastaralá přihlášení ze zařízení. Alarmujícím zjištěním je podle analytiků fakt, že celkem 15 % organizací nemá nainstalovaný antivirus na všech zařízeních.

Během loňské pandemie se firmy v prvotní reakci soustředily především na pokrytí vzdálených pracovníků s pomocí VPN sítí,“ řekl Jozef Kačala, sales engineer pro region EMEA ve společnosti GFI Software.

S ročním odstupem naše aktuální zjištění hovoří o tom, že v českých a slovenských SMB organizacích se nachází mnoho jiných mezer, které ohrožují jejich IT bezpečnost a obchodní kontinuitu. Alarmující jsou zejména podcenění nebezpečných e-mailových útoků a nedůsledná aktualizace systémů a aplikací,“ dodává.

Zdroj: GFI Software
Úvodní foto: © fotogestoeber - Fotolia.com

Komentáře