Gartner: Většina finančních ředitelů neplánuje zařadit Bitcoin mezi podniková aktiva

Jen 5 % ze členů finanční exekutivy oslovených Gartnerem v únoru 2021 odpovědělo, že plánují zařadit ještě v letošním roce Bitcoin mezi podniková aktiva. Drtivá většina o Bitcoinu takto neuvažuje.

Gartner: Většina finančních ředitelů neplánuje zařadit Bitcoin mezi podniková aktivaZ bleskového průzkumu, který provedl Gartner mezi 77 členy finanční exekutivy (včetně 50 CFO významných podniků), vyplývá, že 84 % respondentů neplánuje držet Bitcoin mezi podnikovými aktivy.

Osmdesát čtyři procent respondentů uvedlo, že přílišná volatilita Bitcoinu představuje nepřijatelné finanční riziko,“ vysvětluje ředitel výzkumu Gartner Finance practice Alexander Bant.

Zástupci podniků v průzkumu uváděli, že by pro ně bylo velmi obtížné kompenzovat takové cenové výkyvy, jichž jsme byli svědky u kryptoměn v posledních pěti letech.

Volatilita je dle průzkumu zdaleka nejčastější obavou, nicméně respondenti často uváděli i další závažné důvody proti Bitcoinu – například averze dozorčích rad k riziku či jeho pomalé zavádění coby obecně akceptovaného platebního prostředku, dále obavy z možných regulací i nedostatek zkušeností s kryptoměnami.

Nad Bitcoinem visí spousta otazníků

„V souvislosti s použitím Bitcoinu coby aktiva v podnicích zůstává řada nevyřešených otázek,“ nastiňuje Bant. „Je nepravděpodobné, že by adopce rychleji rostla, dokud se tyto otázky nevyjasní.“

Celkem 71 % respondentů řeklo, že jednou z hlavních otázek, na níž by rádi znali odpověď, je, co ostatní s Bitcoinem skutečně dělají. Celkem 68 % by rádo k Bitcoinu znalo jasná stanoviska regulátorů a lépe chápalo rizika spojená s jeho držením.

Je důležité mít na paměti, že viděno dlouhodobou perspektivou korporátních aktiv se jedná o rodící se fenomén,“ říká Bant. „Lídři podnikových financí jsou odpovědní za jejich stabilitu, a tudíž většinou nemají sklony provádět spekulativní skoky do neznáma.“

Firmy s nákupem Bitcoinu rozhodně nespěchají

Ostatně ani oněch 16 % respondentů ochotných zařadit kryptoměny do finanční strategie svých podniků podle Gartneru zjevně nemá moc naspěch.

Jen 5 % respondentů uvedlo že plánují nákup Bitcoinů v průběhu letošního roku, jedno procento uvedlo, že tak učiní patrně někdy mezi lety 2022-23 a zbývajících 9 % naznačilo, že s držením Bitcoinu začnou v roce 2024 nebo později.

V postoji a záměrech ohledně držení Bitcoinu přitom nebyl zásadní rozdíl mezi menšími podniky (obrat méně než miliarda dolarů) a těmi velkými. Mezi respondenty z technologického sektoru očekává držení kryptoměn plná polovina respondentů.

Méně nakloněni Bitcoinu pak podle průzkumu byli členové exekutiv veřejně neobchodovaných podniků (nákup a držení zvažovalo jen 7 %).

Graf – Hlavní obavy bránící organizacím držet Bitcoin

Graf – Hlavní obavy bránící organizacím držet Bitcoin

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © Mike Kiev - Fotolia.com

Komentáře