Gartner: Tři pětiny CFO plánují letos velké škrty v nákladech na neproduktivní výdaje

Celkem 62 % CFO chce prodejní, obecné a administrativní výdaje omezit o více než 10 %. Plných 38 % finančních ředitelů však prozatím žádné výraznější škrty neočekává.

Gartner: Tři pětiny CFO plánují letos velké škrty v nákladech na neproduktivní výdajePrůzkum společnosti Gartner provedený mezi 317 CFO a lídry odpovědnými za oblasti financí odhalil, že v souvislosti s covid-19 plánuje 62 % z nich škrtání rozpočtů v oblasti SG&A (prodejních, obecných a administrativních výdajů) o více než 10 %.

Z průzkumu podle analytiků zároveň vyplynulo, že plných 38 % finančních ředitelů žádné prozatím výraznější škrty neočekává a 18 % plánuje škrty přesahující 10 % ve všech kategoriích SG&A nákladů.

Škrtání napříč všemi kategoriemi SG&A výdajů se většinou ukáže jako poměrně krátkozraké. Je například jasné, že koronavirus nastartoval trvalý posun směrem k většímu podílu práce z domova,“ upozorňuje Dennis Gannon z Gartneru.

To vytvoří dodatečný tlak na IT a požadovat od něj tudíž stejné úspory jako v jiných oblastech může vystavit podnik větším rizikům, nebo negativně ovlivnit byznys kontinuitu,“ dodává.

Čtyři osvědčené taktiky pro úspory

Analytici Gartneru proto doporučují CFO, aby se při hledání možných úspor drželi čtyř osvědčených taktik. Navrhují například, že CFO by měli uvažovat o věcech větších, než je pouhé snižování počtu zaměstnanců nebo plošné škrty.

Z výzkumů Gartneru vyplývá, že úspěšné podniky konsolidují svá portfolia produktů a služeb do o 24 % menšího počtu divizí či linií. „Příliš široká portfolia produktů či služeb znamenají skryté náklady na komplexnost, a tedy i horší ziskovost,“ vysvětluje Gannon.

Další možností je zapojit do programů škrtů lídry z řad byznysu i funkčních linií. Ti totiž podle Gartneru lépe znají svá vlastní oddělení, a mohou tedy lépe identifikovat efektivní a smysluplná úsporná opatření.

Lze to řešit například tak, že CFO se svým týmem přiřadí ke každé významné nákladové položce byznys lídra. Ten následně sestaví provozní, finanční a procesní analýzu, na jejímž základě lze v dané oblasti zavést skutečná úsporná opatření,“ radí Gannon.

Pravidelně aktualizovat „změny povětří“

Aby bylo včas možné odhadnout dopad zpomalení způsobeného současnými opatřeními, měli by CFO podle Gartneru průběžně monitorovat ekonomické indikátory naznačující změny oproti tradičním obchodním cyklům.

Propojte trendy z externího trhu a zákaznická data s interními výkonnostními indikátory a KPI,“ říká Gannon. „Ze současné krize vyjdou jako vítězné ty podniky, které budou schopné rychle přesouvat zdroje do nově se rodících příležitostí.“

V neposlední řadě by měli sestavit zprávu určenou vedení byznysu, jež shrne a bude pravidelně aktualizovat „změny povětří“, tedy vše, co může byznys zbrzdit, nebo mu naopak napomoci, a kvantifikovat v ní nejistoty externích vlivů souvisejících s covid-19.

CFO by měli pověřit přípravou této zprávy ty, kdo jsou běžně odpovědní za forecasting,“ vysvětluje Gannon. „Sami tak lépe pochopí, jaké externí faktory mohou byznysu uškodit, nebo mu naopak pomoci a odpovídajícím způsobem se na ně připravit.“

Graf – Škrtání napříč segmenty SG&A

Graf – Škrtání napříč segmenty SG&A

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © arahan - Fotolia.com

Komentáře