Gartner: Tři klíčové oblasti pro zmírnění dopadů pandemie v dodavatelských řetězcích

Lídři odpovědní za dodavatelské řetězce by se v současné situaci měli zaměřit především na potenciální riziko únavy pracovníků zodpovídajících za krizové řízení a spolupracovat na analýze dopadu koronaviru či finančních nákladů.

Gartner: Tři klíčové oblasti pro zmírnění dopadů pandemie v dodavatelských řetězcíchSpolečnost Gartner naznačuje, že dodavatelské řetězce nebudou po pandemii onemocnění covid-19 nikdy jako dřív. Analytici proto lídrům odpovědným za dodavatelské řetězce doporučují, aby se zaměřili na tři klíčové oblasti a minimalizovali tak dopad opatření souvisejících s koronavirem.

S tím, jak se covid-19 celosvětově šíří, pozorujeme stále výraznější narušení dodavatelských řetězců, ale také změny v nákupním chování spotřebitelů,“ říká Sarah Wattová, seniorní ředitelka výzkumu a analytička Gartner Supply Chain.

Narušení dodávek má tři nejčastější podoby: omezená dostupnost zaměstnanců kvůli karanténě, uzavírání továren či zpomalení výroby a omezený přístup k logistice a přepravě zboží,“ upřesňuje Wattová.

Většina dodavatelských řetězců podle Gartneru již dnes přešla na krizové řízení, vyhodnocuje dopady a reaguje na denní či dokonce hodinové bázi. Společnost proto doporučuje, aby se lídři odpovědní za dodavatelské řetězce zaměřili hlavně na následující tři oblasti:

1) Pracovní síla

Gartner uvádí, že ve snaze omezit šíření viru bylo řadě zaměstnanců doporučeno či nařízeno místními vládami, aby zůstali doma. Spolu s výrazně či zcela omezeným cestováním tato skutečnost narušila nebo zcela zastavila řadu výrobních provozů a následně i dodavatelské řetězce.

Také pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by měli mít na paměti především ochranu zdraví. Neméně důležité je pamatovat na riziko únavy pracovníků odpovědných za krizové řízení dodavatelského řetězce – a na to, že v takovém případě mohou dělat chybná rozhodnutí,“ vyzdvihuje Wattová.

2) Produkty

Analytici naznačují, že covid-19 již dnes v řadě oblastí mění konkurenční prostředí. Zejména dodavatelé komoditizovaných produktů riskují, že ztratí tržní podíl s tím, jak se zákazníci začnou rozhlížet po alternativách či náhradních dodavatelích, nedostanou-li produkt či komponentu včas.

Menšímu riziku dle Gartneru čelí ti, kteří nabízejí produkty s vysokou mírou věrnosti ke značce – zákazníci jsou v takovém případě častěji ochotní počkat. Obecně lze ale očekávat, že v případě větších či delších omezení zákazníci změní své nákupní návyky a zaměří se spíše na nezbytnosti.

Sami pracovníci odpovědní za dodavatelské řetězce by proto dle analytiků měli spolupracovat na analýze dopadu koronaviru nejen na dostupnost produktů, ale také na poptávku zákazníků. Priority a kompromisy lze určit na základě toho, po kterých produktech je velká poptávka z hlediska celkového objemu či vysoké marže.

3) Náklady

Gartner v neposlední řadě odhaduje, že současná situace povede k řadě finančních dopadů, jež organizace pocítí: vedle zmíněné dostupnosti či ceny produktů jde také o vyšší náklady na přepravu a častější zpoždění vinou znovuzavedení či zpřísnění hraničních kontrol.

Očekávejte, že nasmlouvané ceny a množství materiálů nemusí platit. Dodavatelé mohou aplikovat klauzuli o vyšší moci nebo hledat jiné způsoby, jak přenést dodatečné náklady dál do dodavatelského řetězce,“ vysvětluje Wattová.

Veškeré dodatečné náklady související s koronavirem by dle společnosti měly být chápány jako záležitost týkající se celé organizace. Je tak snazší vyhodnotit jejich dopad na schopnost podniku dosáhnout původně očekávaného hospodářského výsledku a včas upozornit všechny na něm zainteresované.

Je také rozumné probrat s právním oddělením či externími právníky stávající smlouvy s dodavateli, abyste při jejich případné obnově mohli lépe ochránit své zájmy proti obdobným situacím v budoucnu. Mnohem větší důraz bude do budoucna kladen na odolnost, možná rizika a plány byznys kontinuity,“ uzavírá Wattová.

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com

Komentáře