Gartner: Ředitelé IT nesmí zapomínat na digitální byznys strategii

Konference Gartner IT Leadership trends 2014 odhalila, jak na přechod od IT strategie k digitální byznys strategii a další žhavé trendy ve světě IT.

Gartner: Ředitelé IT nesmí zapomínat na digitální byznys strategiiDigitalizace ovlivňuje všechna odvětví, přičemž některá se vlivem jejího působení zcela mění, až zanikají, uvedl Oldřich Příklenk Gartner, CEO KPC-Group lokálně zastupující analytickou společnost Gartner, při zahájení konference Gartner IT Leadership Trends 2014.

Oldřich Příklenk, CEO KPC-Group Pouze 1/3 CIO v dotazování Gartneru uvedla, že je jejich digitální strategie propojena s podnikovou. To je příležitost, jak získat konkurenční výhodu. S těmito slovy předal Oldřich Příklenk slovo Johnu Mahonnymu, viceprezidentu a analytikovi Gartneru.

Žijeme ve stále digitalizovanějším světě, kde každý byznys je IT byznys a každá vláda je IT vláda a každý rozpočet je IT rozpočet, zahájil svou prezentaci John Mahonny.

Žijeme ve světě, kde vy vedete IT,“ promluvil k účastnícím se CIO. „Je vaše odpovědnost najít ve vašem podniku digitální příběh, vykládat jej a dodat jej,“ řekl Mahony.

Poté se již věnoval radám pro propojování digitální a podnikové strategie a představil pět klíčových oblastí, které je pro propojení potřeba obsloužit.

 1. Dva modely budoucích lídrů a organizace IT. Jeden se orientuje na vysoce výkonnou, zabezpečenou a robustní infrastrukturu, druhý se dívá na agilní, inovativní a pružnou infrastrukturu.
 2. Propojování digitální obchodní strategie a IT strategie.
 3. Správa a vliv – je potřeba znovu nalézt/objevit a vytvořit vztahy mezi IT a ostatními částmi podniku.
 4. Potřeba nalézt talenty v digitální oblasti.
 5. Potřeba výběru technologických partnerů a jejich řízení.

CIO, nebo CDO?

Gartner IT Leadership trends 2014John Mahonny nejrpve stručně shrnul vývoj IT pozic v organizacích. Po tradičních CIO začal od roku 2000 nástup ředitelů e-byznysu a nově od roku 2010 postupně vzniká nová role CDO (Chief Digital Officer), který je zodpovědný za dodávku „změny“ v organizaci vlivem digitálních technologií.

Role CDO postupně do roku 2020 podle Mahonnyho zanikne, protože ji bude chápat každý ředitel uvnitř společnosti. Opět však poroste role určitých CIO (soustředících se na strategické vedení podniku – zaměřuje se na bezpečnost, efektivitu, spolehlivost pro podnik jako celek), zatímco role jiných CIO (poskytování silného podnikového IT) bude klesat.

Za permanentně přetrvávající roli naopak Gartner považuje Chief Data Officer – ředitele pro řízení dat v organizaci, a to z důvodu neustále rostoucích objemů informací.

Gartner předpovídá konec CIO, kteří budou přistupovat k IT oddělení jako celkovému poskytovateli služeb případně IT jako provoznímu motoru firmy. Budoucnost patří ředitelům, kteří považují IT za součást byznysu a v podstatě všech zaměstnanců.

Propojení obchodní a IT strategie

John Mahonny, GartnerVýborná IT strategie již více nestačí. Na technologickou otázku: „jak přežijeme a budeme prosperovat v nové digitální éře?“ je potřeba získat byznysovou odpověď. Vzniká tak podle Gartneru potřeba mít velmi dobrou obchodní strategii a výbornou IT strategii, avšak propojené dohromady

Poté John Mahonny prozradil šest zlatých pravidel digitální obchodní strategie:

 • Na každý problém či příležitost v byznysu se ptejte: Jak jej ovlivňuje digitální svět?
 • Adresujte kanibalizaci rychle a s odvahou
 • Přemýšlejte, jak kombinovat fyzický a digitální svět
 • Soustřeďte se na evoluci svého digitálního ekosystému
 • Vestavěte rozvoj digitální oblasti mezi další týmy (multi-disciplinárně)
 • Pamatujte, digitální byznys vyžaduje infrastrukturu, která je na něj připravená.

Potřeba silného vedení

Aby organizace mohly získat vedení v oblasti digitální strategie, je podle Mahonnyho zásadní se správně rozhodovat ve třech hlavních oblastech. Ty představují digitální příležitosti a hrozby, digitální schopnosti a mezery a digitální integraci-

Talent základ úspěchu

Mahonny varuje, že digitální byznys není stejný jako IT. Rychlý vývoj digitálního byznysu bude výzvou pro organizace, které podcenily rozsah změn v odbornosti a kompetencích lidí.

Pokroky ve spotřebitelských technologiích budou inovaci digitálního byznysu pohánět. Lidi se zkušenostmi z IT konzumerizace získají v digitálním byznysu jasnou kariérní výhodu.

Tlak na rychlé získání digitálních dovednosti bude v rozporu s pomalými a zastaralými praktikami řízení talentů.

John Mahonny však radí, jak talenty hledat. Navrhuje použití volně federovaných virtuálních týmů, identifikaci expertů skrze konkurenci, rozvoj digitálních verstatilistů, převádění lidské práce na softwarovou či akvizici digitálních startupů.

Bez infrastruktury to nejde

Z pohledu strategie John Mahonny vyzdvihl důležitost otázky, koho si vyberete za technologického partnera.

Z dotazování Gartneru (tedy odpovědí CIO) vyplývá, že vliv dnešních předních výrobců v dalším desetiletí klesne (až na Google). Nejvlivnějšími společnostmi budou ty, které ještě neznáme. Aby firmy získaly konkurenční výhodu, budou je muset hledat a najít, dodal Mahonny.

Zdroj: Gartner - ChannelWorld
Úvodní foto: ChannelWorld

Komentáře