Gartner představil desítku strategických technologických trendů pro rok 2016

Rok 2016 bude podle Gartneru ve znamení evoluce internetu věcí a propojených zařízení, autonatizace IT a nástupu nových architektur.

Gartner představil desítku strategických technologických trendů pro rok 2016Společnost Gartner publikovala každoroční seznam deseti strategických technologických trendů pro následující rok. Na čele žebříčku zásadních trendů, které podle Gartneru začnou měnit podobu světa IT v roce 2016, se nacházejí jsou fenomény spojené s internetem věcí, uživatelským zážitkem a 3D tiskem.

Deset hlavních strategických technologických trendů bude formovat příležitosti v oblasti digitálního byznysu až do roku 2020. První tři trendy souvisejí s prolínáním fyzických a virtuálních světů a vznikem takzvané digitální sítě,“ uvedl David Cearley, viceprezident společnosti Gartner.

Cearley dále uvedl, že zatímco dnes se firmy soustředí zejména na digitální byznys, začínají se objevovat první příklady algoritmického byznysu. Algoritmy, společně se vztahy a propojeními, mají určovat budoucnost byznysu. Ve světě algoritmického obchodu se v pozadí děje mnoho věcí, do nichž lidé nejsou přímo zapojeni.

Tuto novou situaci umožňují především chytré stroje, s nimiž souvisejí další tři trendy. Poslední skupinou jsou trendy, které odrážejí novou realitu IT – nové architekturní a platformní trendy potřebné pro podporu digitálního a algoritmického byznysu.

Deset strategických technologických trendů pro rok 2016

1) Provázaná zařízení

Nejen připojená, ale zároveň mezi sebou komunikující zařízení – mobilní přístroje, elektronika, připojená auta senzory IoT a další. To, co tento fenomén (anglicky digital mesh) odlišuje od internetu věcí, je schopnost komunikace zařízení napřímo, bez prostředníka v podobě např. cloudové služby.

2) Ambientní uživatelský zážitek

Aplikace a služby, které dokáží uživatele bez přerušení „provázet“ při přechodu od jednoho zařízení na jiné a pohybu z místa na místo. Už v roce 2018 se bude jednat o klíčovou konkurenční výhodu.

3) Materiály pro 3D tisk

Nové materiály a způsoby 3D tisku nebo sestavování kompozitních součástek umožní jeho využití v dalších odvětvích a zásadně ovlivní výrobu a dodavatelské řetězce.

4) Informace o všem

Všechna zařízení provázaná v digitální síti vytvářejí, používají a přenášejí informace. Koncept informací ovšem zahrnuje příval nových strategií a technologií, které propojují data ze všech těchto rozličných zdrojů.

5) Pokročilé strojové učení

V případě pokročilého strojového učení jde zejména o posun technologií hlubokých neurálních sítí (DNN – Deep Neural Networks) z oblasti výpočetní a správy informací směrem k systémům, které se dokáží nezávisle učit a vnímat svět.

6) Autonomní agenti a věci

Strojové učení přinese řadu způsobů, jak nasadit chytré stroje v praxi – počínaje roboty, autonomními automobily, virtuálními osobními asistenty (VPA) a chytrými poradci – všechny navíc budou fungovat v autonomním (nebo částečně autonomním) režimu.

7) Adaptivní bezpečnostní architektura

Vedení IT se musí zaměřit na detekci a odezvu na hrozby a zároveň na blokování a další prevenci útoků. Postupy jako je sebe-ochrana a analýza chování uživatelů a dalších entit jsou dalšími důležitými prvky pro vytvoření adaptivní bezpečnostní architektury.

8) Pokročilá systémová architektura

Uspokojit výrazně vyšší výpočetní nároky digitální sítě a chytrých strojů by měly vysoce výkonné a efektivní neuro-morfní architektury. Jejich základem budou především FPGA (programovatelná hradlová pole), tedy speciální zákaznické obvody, které jsou „personifikovány“ – konfigurovány na míru u zákazníka.

9) Architektura pro aplikace a služby digitální sítě

Monolitické lineární aplikační modely (například třívrstvá architektura), ustupují volněji provázanému iterativnímu přístupu: architektuře aplikací a služeb. Dalším rodícím se typem architektury pro tvorbu distribuovaných aplikací jsou mikroslužby (microservice architecture). Novou klíčovou technologií pro podporu agilního vývoje a mikroslužeb jsou kontejnery.

10) Platformy internetu věcí

Platformy internetu věcí zahrnují vše, co IT dělá „v pozadí“ z hlediska architektonického a technologického aby se IoT stalo realitou.


Podrobnosti a informace o deseti hlavních technologických trendech pro rok 2016 najdete ve studii Top 10 Strategic Technology Trends for 2016: At a Glance.

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře