Gartner: Hype křivka nových technologií ukazuje tři megatrendy pro příští desetiletí

Všudypřítomná umělá inteligence, transparentně pohlcující zážitky a digitální platformy. Takto Gartner nazývá tři množiny nových technologií, které budou hybateli změn v IT během příštích deseti let.

Gartner: Hype křivka nových technologií ukazuje tři megatrendy pro příští desetiletíSpolečnost Gartner publikovala každoroční Hype křivku rodících se technologií, která přináší pohled na stav vývoje nových technologií a trendů. Letošnímu vydání dominují tři trendy, díky nimž mají podniky v nadcházejících deseti letech úspěšně zvládnout digitální transformaci.

Klíčovými trendy pro následující období se podle Gartneru stanou všudypřítomná umělá inteligence, transparentně pohlcující zážitky a digitální platformy, přičemž každý z nich bude tvořit soubor několika konkrétních technologií.

Všudypřítomná umělá inteligence

První a nejdůležitějším „megatrendem“ se má podle Gartneru stát umělá inteligence, která bude pronikat do stále vyššího počtu odvětví a stávat se nedílnou součástí celé škály produktů a řešení.

Význam tohoto trendu bude dát tím, že v sobě propojí obrovskou výpočetní sílu, prakticky nekonečné zdroje dat a dříve nepředpokládané pokroky v oblasti hlubokých neuronových sítí.

V praxi půjde o technologie jako hluboké učení, hluboké posilované učení, autonomní vozidla, kognitivní výpočty, komerční drony, správa podnikových taxonomií a ontologií, strojové učení, chytrý prach, chytří roboti nebo chytrá pracoviště.

Transparentně pohlcující zážitky

Druhý klíčový trend představuje soubor technologií orientovaných na vzájemné prolínání lidí, firem a věcí. Jeho význam bude podle Gartneru narůstat s tím, jak se technologie stávají přizpůsobivějšími, kontextuálnějšími a „tekutějšími“.

Patří sem technologie z křivky, jako jsou 4D tisk, rozšířená realita, počítačově mozková rozhraní, připojená domácnost, rozšiřování lidských smyslů, elektronika postavená na nanotrubicích, virtuální realita a volumetrické displeje.

Digitální platformy

Třetí „megatrend“ v sobě spojuje způsoby, jakými se budou nové technologie promítat do světa podnikového IT a byznysu, a odpovídající základy z hlediska objemu zpracovávaných dat, odpovídajícího výpočetního výkonu a ekosystémů umožňujících všudypřítomnost.

Posun od dělené či roztříštěné technické infrastruktury směrem k platformám podporujícím ekosystémy má umožnit rozvoj zcela nových obchodních modelů postavených na propojování lidí a technologií.

Do tohoto trendu patří technologie jako G5, digitální dvojče, edge computing, blockchain, platformy internetu věcí, neuromorfní hardware, kvantové výpočty, bezserverové PaaS a softwarově definovaná bezpečnost.

Kroťte své nadšení

Závěrem bohužel musíme dodat, že jakkoliv tyto trendy slibují nevídané možnosti, budeme si na ně muset počkat přinejmenším jedno desetiletí, ale spíše déle. Každá technologie totiž po křivce urazí složitou cestu a projde několika fázemi s kouzelnými názvy.

Stačí jediný pohled na letošní Hype křivku a ihned vidíme, že většina výše zmíněných technologií se nachází poblížvrcholu přehnaných očekávání a teprve je čeká pád do propasti deziluze, ze které ještě vede dlouhá cesta k plné produktivitě.

Graf – Hype křivka rodících se technologií 2017

Hype křivka 2017

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © agsandrew - Fotolia.com

Komentáře