Gartner: Hype křivka 2014 zdůrazňuje význam digitálního byznysu

Analýza rodících se technologií poukazuje na nutnost pečlivého výběru a nasazení správných technologií na cestě k digitalizovanému podniku.

Gartner: Hype křivka 2014 zdůrazňuje význam digitálního byznysuSpolečnost Gartner vydala Hype křivku rodících se technologií pro rok 2014, jejímž hlavním tématem je digitální byznys. Křivka v podobě níže uvedeného grafu přináší přehled nových, resp. rodících se technologií z oblasti ICT a jejich pozici na cestě od inovativního nápadu po zavedený a produktivní nástroj.

Ústředním tématem letošní Hype křivky rodících se technologií je digitální byznys. Podniky, které se postupně začínají vydávat na cestu k digitalizaci, k tomu budou využívat technologie, které dnes považujeme za teprve se rodící,“ uvedl Hung LeHong, víceprezident Gartneru.

Ujasnění si, v jakém bodu této cesty se váš podnik nachází a kam se potřebuje dostat, bude základem toho, jak velké změny byste měli ve svém podniku čekat, stejně jako základem toho, jakou kombinaci technologií nasadíte, abyste podpořili svůj postup,“ dodal.

Graf – Hype křivka rodících se technologií pro rok 2014

Zdroj: Gartner

Pokud byste chtěli porovnat změny oproti loňskému vydání, najdete je zde.

Od marketingu k autonomii

Gartner uvádí digitální byznys jako jeden z celkem šesti stádií vývoje podnikového modelu, se kterými se mohou firmy identifikovat a stavět na nich. První tři stádia (analog, web a e-byznys) jsou z hlediska rodících se technologií zastaralé, zbývající tři však již mapují časovou osu vývoje ICT odvětví od současnosti až do vzdálenější budoucnost.

Čtvrtým stádiem je digitální marketing, který staví na fenoménu, který Gartner nazývá Nexus of Forces, spojení mobilních zařízení, sociálních sítí, cloudu a informací. Tato kombinace má přinést nové a sofistikované způsoby, jak oslovit zákazníky a zároveň je více zapojit a dát jim větší vliv. Mobilní zařízení a sociální sítě zde slouží jako brány k produktům a službám.

Mezi technologie z Hype křivky, které spadají do této fáze, patří například velká data, softwarově definované [cokoliv], in-memory správa databází, hybridní cloud, NFC, virtuální realita, ovládání gesty, holografické displeje a další.

Post-nexus aneb digitální podnik

Samotný digitální byznys pak tvoří pátou fázi podnikového modelu.  Zaměřuje se na konvergenci lidí, podniků a věcí. Internet věcí a koncept stírání hranice mezi fyzickým a virtuálním jsou hlavními pilíři tohoto stádia. Proběhne digitalizace dosud fyzických aktiv, 3D tisk změní současné výrobní a dodavatelské postupy, digitalizovány budou i atributy lidí (např. měření tělesné aktivity) nebo oběživo (např. v podobě tzv. kryptoměn).

Technologie spadající do pátého stádia zahrnují například zmíněný internet věcí, 3D skenery a tiskárny, chytrá pracoviště, chytré domovy, automatické tlumočení, digitální zabezpečení, M2M komunikaci (stroj se strojem) a další.

Nahradít lidi

Zatím posledním, šestým stádiem je podle Gartneru autonomie, tedy stav, kdy je podnik schopen nasadit technologie, které se vyrovnají lidem, případně je dokonce nahradí. Spadají sem automatizovaná vozidla bez řidiče, kognitivní systémy schopné produkovat texty (například odpovědi na zákaznické dotazy) a další technologie, například rozhraní spojující mozek s počítačem, kvantové počítače, chytří roboti, nebo biočipy.

Hung LeHong zároveň dodává, že hranice těchto stádií nejsou jinak pevně stanovené a nasazení technologií se může lišit i v rámci jednotlivých oddělení jedné firmy. Podnik může například využívat automatizovaná vozidla (šesté stádium), ale zároveň pokračovat ve vývoji svých mobilních aplikací pro získání a udržení svých zákazníků (což je „teprve“ čtvrté stádium).

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: Gartner

Komentáře