Gartner: Evropské podniky jsou při náhlém obratu na trhu zranitelné

Z průzkumu vyplynulo, že 30 % organizací v případě obratu omezuje IT rozpočty a 32 % snižuje financování nových obchodních iniciativ. Organizace by se proto měly naučit flexibilně reagovat na změny prostředí, ve kterém působí.

Gartner: Evropské podniky jsou při náhlém obratu na trhu zranitelnéPrůzkum společnosti Gartner odhalil, že devět z deseti podniků v Evropě muselo v posledních čtyřech letech čelit „obratu“, tedy nejistotě a změnám vyvolaným vnějšími silami. CIO by proto měli pracovat na rozvoji dovedností, které umožní příští obrat zvládnout lépe.

Být digitální již dnes prostě nestačí. 41 % CIO v EMEA uvádí, že již dnes je jejich podnik digitálně vyspělý – oproti 35 % v předchozím roce,“ říká Andy Rowsell-Jones, viceprezident Gartneru. „Skutečným problémem se tak stává spíše hrozba dalších obratů.“

Zdravé organizace obraty posílí

Povaha a závažnost obratů, kterým CIO čelili, se dle Gartneru značně liší. V Evropě se nejčastěji jedná o závažné regulatorní zásahy (41 %), narušení fungování podniku (40 %) a výrazný tlak na snížení provozních nákladů (40 %).

Podle Rowsell-Jonese je hlavním problémem, že ve chvíli, kdy již musí organizace obratu čelit, dokáže reagovat jen se značnými obtížemi – více než třetina respondentů v EMEA uvádí, že v takové situaci je velmi obtížné představovat nové produkty či služby i oslovit a získat kvalitní zaměstnance.

Celkem 30 % organizací v takové situaci omezuje IT rozpočty a 32 % snižuje financování nových obchodních iniciativ. Ve výrazně lepší situaci tak jsou organizace, které se na možný obrat (ať už bude mít jakoukoliv podobu) dostatečně připraví v předstihu.

Digitální transformace postupně přestává být cestou ke konkurenční výhodě,“ uzavírá Rowsell-Jones. „To, jak organizace dokáží pružně reagovat na změny prostředí, v němž působí, a jak jejich CIO pomohou se zvládnutím příštích obratů, bude pro jejich budoucí úspěch určující – zejména v roce 2020.“

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com

Komentáře