Gartner: Do roku 2020 přijde rozšířená realita do obchodů a zaměstnanci dostanou náramky

Deset strategických prognóz Gartneru pro následující roky má několik společných bodů - digitalizaci, podnikové inovace a hlubší zapojení uživatelů, resp. zákazníků. Některé předpovědi znějí příjemně, jiné jsou z určitého úhlu pohledu až děsivé.

Gartner: Do roku 2020 přijde rozšířená realita do obchodů a zaměstnanci dostanou náramkySpolečnost Gartner využila své konference Gartner Symposium/ITXpo ke zveřejnění deseti strategických předpovědí pro období 2017-2020. Prognózy vycházejí ze tří hlavních dopadů postupující digitální inovace: zapojení uživatelů a zákazníků, inovace v oblasti byznysu a sekundárních efektů postupující digitalizace.

Gartner uvádí, že nás v  blízké budoucnosti čekají konkrétně tyto novinky a změny:

Rozšířená realita zamíří do obchodů

Do roku 2020 bude 100 milionů zákazníků nakupovat v rozšířené realitě. Popularita podobě aplikací, jako je např. Pokémon Go, pomáhá při jejím posouvání do „hlavního proudu“ – stále více obchodníků se zajímá o to, jak ji zapojit do procesu nakupování a nákupního zážitku zákazníků.

S tím, jak se používání mobilních zařízení stává zakořeněným zvykem, smazávají se hranice mezi fyzickým a digitálním světem. Vlastníci značek i obchody budou muset vyvinout mechanismy, jak tuto změnu chování využít a zlepšit zákaznický zážitek během nakupování.

Osvobození od displejů

Do roku 2020 bude 30 % návštěv na webech realizováno bez použití obrazovky. Nové technologie orientované na hlasovou interakci, jako je Google Home či Amazon Echo činí na dialogu založené informace všudypřítomnými a vedou ke zrodu nových platforem založených na primárně hlasové interakci.

Díky možnosti „vyřadit“ z procesu ruce a oči se rozšiřuje dosah webových interakcí i do situací jako je řízení auta, vaření, chůze, interakce ve společnosti, cvičení nebo ovládání strojů a zařízení. Výsledkem je, že podíl času, kdy se nemůžeme dostat k on-line zdrojům, se přiblíží nule.

Pětina značek zavrhne své aplikace

Do roku 2019 opustí 20 % značek své mobilní aplikace, neboť jejich majitelé zjišťují, že míra adopce, zapojení zákazníků a návratnost investic do řady mobilních aplikací je výrazně nižší, než očekávali. Objevují se nové postupy s nižší úrovní bariér, které přitom nabízejí srovnatelnou míru zapojení jako aplikace při výrazně nižších nákladech.

Řada firem proto bude porovnávat tyto nové alternativy s nepříliš úspěšnými aplikacemi a často se rozhodne omezit ztráty z nich tak, že je prostě opustí, tedy skončí s jejich aktualizací a podporou.

Algoritmy podpoří výkon miliardy zaměstnanců

Algoritmy mohou pozitivně měnit iracionální chování tím, že rozšíří inteligenci uživatelů pomocí sdílených paměťových bank obsahujících znalosti, které byly ověřeny ostatními. Zaměstnanci si tak budou moci „zapamatovat“ prakticky vše a mít k dispozici zkušenosti kolegů.

Tato znalostní báze má uživatelům umožnit plně se věnovat aktuálnímu úkolu. Gartner uznává, že algoritmy mohou vést k nepříjemnému pocitu, nebo dokonce uživatele děsit, pokud jsou ale použity k pozitivním cílům a změnám, mohou být jejich dopady zásadní a měnit celá odvětví.

Blockchain urychlí a zlevní transakce

Technologie blockchain se etablovala jako další revoluční změna při vedení transakcí. Záznamy transakcí mezi několika stranami vedené pomocí blockchainu jsou v podstatě nezměnitelné. Všechny zapojené strany tak mohou na základě záznamu okamžitě konat, protože si mohou být jisty, že jej nelze zpochybnit.

Veškeré směny a transakce tak mohou probíhat v řádu minut a nikoliv dnů. Nasazení blockchainu tak může uvolnit vázanou hotovost, snížit transakční náklady a zrychlit obchodní procesy. Přestože se zatím nejedná o vyspělou technologii, přitahuje obrovský zájem uživatelů i investorů.

Digitální giganti vstoupí hlouběji do našich životů

Současný žebříček sedmi největších digitálních společností podle obratu a tržní kapitalizace je Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent. S postupující digitalizací fyzického světa, ale také oblastí jako jsou finance nebo zdravotní péče, bude stále více aktivit, do nichž se každý z nás zapojuje, propojených.

Tato konvergence znamená, že libovolná aktivita může zahrnovat některého ze zmíněných digitálních gigantů. Mobilní aplikace, platby, chytří agenti (například Amazon Alexa) a digitální ekosystémy (Apple HomeKit, WeChat Utility and City Services) učiní z digitálních gigantů součást mnoha každodenních aktivit.

Jeden dolar na inovaci, sedm na realizaci

Pro mnoho podniků jsou postupy jako je nasazení bimodálního IT prvním důležitým krokem pro nastartování inovace. Pro dosažení cílů v oblasti digitálního byznysu je ale důležité nejen dobré sladění týmů pracujících v obou módech. Při tvorbě nových konceptů a inovací v módu 2 se často zapomíná uvažovat o plných nákladech na jejich realizaci.

Navrhování, implementace, integrace, uvedení do provozu a správa navrhovaného řešení mohou představovat výrazně vyšší náklady, než kolik stojí samotná počáteční inovace. Analytici Gartneru odhadují, že každý dolar výdajů na vlastní vymýšlení inovace představuje v průměru dalších 7 dolarů výdajů na její uvedení do praxe.

Internet věcí ušetří bilion dolarů ročně

Potenciál a příslib internetu věcí (IoT) je obrovský zejména v oblasti nákladů na údržbu a spotřební materiál. Obtížné bude zajistit bezpečné a robustní implementace, které mohou v horizontu deseti či dvaceti let vést k úsporám a zároveň nezvýšit náklady na správu tak, že by pohltily veškeré úspory.

Řešením mohou být levné monitorovací systémy založené na jednoduchých senzorech, které předávají potřebná data analytickým serverům. Analytika je využívána pro odhalení vzorců či souvislostí v datech a doporučení údržby v závislosti, na skutečné míře využívání a stavu, spíše než na uplynulé době nebo odhadu stavu.

Zcela odlišným přístupem je tzv. digitální dvojče – model, který zachytává v reálném čase data ze senzory vybavené předlohy (dvojčete) v reálném světě a společně s dalšími informacemi (počasí, historická data, algoritmy, analýza chytrých strojů) zpřesňuje simulaci odrážející stav fyzického dvojčete.

Zaměstnanci dostanou náramky a budou zdravější

Zaměstnavatelé budou ve stále větším počtu případů vytvářet nové pozice manažerů pro fyzickou zdatnost, kteří budou úzce spolupracovat s vedením HR na rozvoji pokročilých programů wellness. Poskytovatelé zdravotní péče (či zdravotní pojišťovny) mohou snížit své náklady nebo dokonce zachránit životy, pokud využijí data sbíraná fitness náramky.

Nositelná elektronika poskytuje obrovské množství dat, která lze analyzovat buď v reálném čase, nebo zpětně a kombinovat je pro potřeby lékařů s kontextuálními a historickými informacemi – pochopitelně za předpokladu, že k tomu pacient dá souhlas.

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © Octus - Fotolia.com

Komentáře