Gartner: Cloud je první volbou pro stále ještě malou část podniků

Šéfové IT mají podle průzkumu Gartneru příliš rádi svou existující infrastrukturu a tlak na využívání cloudových služeb řeší tzv. cloudwashingem. Podle průzkumu přitom již sami cítí rostoucí potřebu nasazení moderních technologií a přístupů v podnikovém IT.

Gartner: Cloud je první volbou pro stále ještě malou část podnikůSpolečnost Gartner provedla každoroční průzkum mezi manažery na pozici CIO a zveřejnila první výstup týkající se míry využívání veřejného cloudu.

Průzkum mezi téměř třemi tisíci CIO ukázal, že veřejný cloud považují ředitelé IT při vytváření projektů za jednu z možností, ale jen pro malou část z nich by to byla možnost preferovaná.

Staré zboží s nakresleným mráčkem

Podle Davea Russela, víceprezidenta Gartneru, se šéfové IT raději drží své existující infrastruktury a často se uchylují k tzv. cloudwashingu, místo aby se snažili o skutečné cloudové řešení.

Zmíněný termín se používá pro záměrnou a mnohdy přímo klamavou praktiku výroců prodávat starý produkt nebo službu tak, že ji nějakým způsobem asociují s termínem cloud.

Firmy by se však místo toho měly podle Russela snažit u každého projektu prioritně hledat cloudové řešení. Průzkum ukázal, že něco takového už je nepředstavitelné jen pro 9 % respondentů u projektů typu SaaS (software jako služba) a pro 15 % u IaaS (infrastruktura jako služba).

Mike Chuba, další víceprezident Gartneru, dodává, že i kdyby se jako nejlepší řešení pro projekt nakonec skutečně ukázal model, který nezahrnuje cloudové služby, při plánování by se měly i tak zvážit všechny možnosti.

Zvážení všech implementačních modelů na počátku projektu může ušetřit čas a přinést lepší výsledky,“ uvedl Chuba.

Nové postupy, nové přístupy

Průzkum dále ukázal, že jednou z největších starostí pro současné CIO jsou mobilní zařízení. Odpovědi respondentů naznačují, že mobilní zařízení jsou mnohdy již primárním rozhraním pro řadu aplikací a systémů. To vyžaduje změnu priorit při navrhování systémů, infrastruktury a provozu.

Celkem 71 % respondentů uvedlo, že cítí rostoucí potřebu služeb, které vnímají kontext, v tomto případě zejména lokaci. To mimo jiného znamená, že již přestává stačit, aby byla služba na mobilním zařízení pouze dostupná – nově bude potřeba, aby jim byla ušita přímo na míru.

Mobilitu je podle Gartneru nutno začít vnímat nejen z hlediska zařízení a potřebné infrastruktury, ale také z hlediska jednotlivce a jeho uživatelské zkušenosti.

Šéfové IT proto podle Gartneru začínají chápat potřebu moderních, pokročilých analytických nástrojů, což bude vyžadovat nové systémy i nové přístupy. Rostoucí roli bude podle Gartneru hrát prediktivní analytika a využivání nestrukturovaných dat.

Je nutno hledět do budoucna, ale neděje se to

Jinými slovy, CIO se bude muset dívat dopředu. Gartner dodává, že šéfové IT zvažují nebo dokonce již závadějí nové technologie, jako jsou internet věcí, myslící stroje, 3D tisk a další.

Pořád je zde však jedna velká překážka, a tou jsou podle Gartneru samotní CIO. Většina z nich, celých 84 %, se místo skutečné budoucnosti zaměřuje jen na horizont příštích maximálně tří let, což Gartner považuje v zásadě za prodlouženou současnost.

Zdroj: Garner
Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com

Komentáře