Gartner: České firmy využívají služeb datových center nejméně v celém regionu

Studie společnosti Gartner zjistila, že středoevropské a východoevropské firmy vydávají v průměru desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. V České republice jsou však tyto služby nejméně využívané v celém regionu. Tomu podle studie chybějí jasní lídři.

Gartner: České firmy využívají služeb datových center nejméně v celém regionuSpolečnost Gartner zveřejnila výsledky nové studie trhu datových služeb v regionu střední a východní Evropy (CEE). Studie ukázala, že velké podniky a organizace v regionu vydávají průměrně desetinu svých IT rozpočtů na služby datových center. Například na Slovensku je ale tento podíl bezmála třetinový.

Ze zjištění analytiků Gartneru dále vyplývá, že v regionu CEE používá služby datových center 46 % dotazovaných společností. V České republice, Polsku, Rumunsku a na Slovensku je ale tento podíl výrazně vyšší (60 %) než například v Rusku (34 %). 

Studie dále mapuje vývoj trhu služeb datových center – podle Gartneru by měl ke konci letošního roku meziročně poklesnout v celém regionu až o pětinu, tedy výrazně rychleji než v roce 2014 (tehdy se snížil o 6,1 %).

Očekávaný pokles je podle Gartneru sice způsoben zejména vývojem na ruském trhu. V poslední době nicméně klesaly i trhy v dalších zemích – například v České republice poklesl trh služeb datových center v roce 2014 o 13%. 

České firmy neholdují cloudu

Co se týče využívání služeb datacenter v České republice, nejpoužívanější jsou dedikované servery a hosting – užívá je shodně více než polovina respondentů (hosting je obdobně populární napříč celým regionem).

Cloud využívá v rámci služeb datových center v Česku jen necelá pětina a kolokaci čtvrtina respondentů – to je v obou případech méně než průměr regionu, u cloudových služeb dokonce nejméně.

Analytici z Gartneru konstatují, že v celém regionu chybí v oblasti poskytovatelů služeb datových center jasní lídři. Mezi poskytovateli jsou nejčastěji zmiňováni globální hráči (Microsoft, IBM), v České republice to pak jsou specificky hlavní operátoři (O2T-Mobile).

CIO jsou podle Gartneru navíc skeptičtí ohledně schopnosti současných komerčních datových center úspěšně poskytnout kvalitní cloudové služby pro korporátní ICT a dostatečně je zabezpečit.

Naopak mezi hlavními argumenty pro využívání služeb datových center je snaha vyhnout se dalším investicím do hardware a podpory IT infrastruktury. Jako nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele respondenti uvedli kvalitu služeb, cenové hledisko je až čtvrté a nejméně důležitý je pro ně na jedenáctém místě ekologický aspekt (tzv. „zelená“ datová centra).

Tabulka - Prognóza vývoje výdaju na služby datových center v regionu CEE (miliony dolarů)

Typ služeb

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

CAGR

Utilitní infrastrukturní služby

158

155

133

137

142

148

154

0 %

Outsourcing datového centra

639

573

460

441

425

410

393

−7 %

Kolokace

165

174

159

171

186

202

218

4 %

Hosting

276

296

272

296

324

355

285

5 %

Celkem

1 237

1 198

1 023

1 045

1 078

1 115

1 149

−1 %

Zdroj: Gartner

Úvodní foto: © Scanrail - Fotolia.com

Komentáře