Gartner: AI a diferenciální soukromí budou motorem technologické inovace v příští dekádě

Některé nové technologie, jako jsou například zdravotní pasy nebo technologie pro dodržování odstupů, se vlivem probíhající pandemie pohybují pro vzestupné křivce velice rychlým tempem. Na vzestupu je například i koncept skládaných podniků.

Gartner: AI a diferenciální soukromí budou motorem technologické inovace v příští dekáděSpolečnost Gartner vybrala tři desítky technologií pro aktuální vzestupnou křivku nastupujících technologií. Letos mezi nimi jsou například technologie pro dodržování odstupů, design pomocí AI či biologicky odbouratelné senzory.

Nastupující či rodící se technologie obvykle narušují běh věcí nebo přímo působí rozvrat, zároveň ale není jasné zda a do jaké míry nabízejí konkurenční tržní výhodu,“ vysvětluje viceprezident výzkumu Gartner Brian Burke.

Většině bude trvat více než pět a některým dokonce více než deset let než se přiblíží stádiu dospělosti – některé ale dospívají rychleji a technologičtí lídři by proto měli znát a chápat příležitosti, jež nabízejí, zejména jde-li o technologie s vysokým či transformačním dopadem,“ dodává.

Například zdravotní pasy nebo technologie pro dodržování odstupů související s probíhající pandemií se po vzestupné křivce pohybují velmi rychle a budou mít zásadní dopad. Analytici odhadují, že obě technologie dosáhnou fáze dospělosti během méně než dvou let.

Digitální dvojčata

Gartner v této souvislosti identifikoval pět klíčových technologických trendů, které budou formovat svět v nejbližší dekádě. Patří mezi ně například nové druhy digitálního „já“, tedy modely spojující naši přítomnost ve fyzickém a virtuálním světě.

Společnost uvádí, že způsob, kterým lidé interagují s digitálním světem, se postupně posouvá z dotykových obrazovek a klávesnic k vícemodální interakci (kombinující například hlas, zrak a gesta) nebo dokonce přímo měnícím fungování našeho mozku.

Technologie, které je v souvislosti s tímto trendem vhodné sledovat, podle analytiků zahrnují dodržování odstupů, zdravotní pasy, osobní digitální dvojče, digitální dvojče občana, mnohozážitek a obousměrná BMI rozhraní (brain-machine-interface).

Kompozitní či skládané architektury

Gartner vysvětluje, že skládaný podnik (composable enterprise) je navržen tak, aby mohl reagovat na rychle se měnící obchodní potřeby pomocí předpřipravených byznys funkcí postavených na pružné datové struktuře (data fabric).

Aby byly podniky pružnější a agilnější, měly by sledovat vývoj následujících technologií: kompozitní architektury, předpřipravené byznys funkce, datová struktura, privátní 5G, vestavěná umělá inteligence a nízkonákladové počítače pro edge infrastrukturu.

Formativní umělá inteligence

Dalším trendem je formativní umělá inteligence, což je sada nastupujících technologií z oblasti AI a příbuzných domén, které se mohou dynamicky měnit v reakci na měnící se okolnosti. Některé z nich se používají coby nástroje při tvorbě aplikací a návrhu jejich rozhraní.

Gartner uvádí, že organizace zkoumající možnosti a hranice AI by měly sledovat oblasti jako je design s pomocí AI, vývoj s pomocí AI, ontologie a grafy, malá data, kompozitní AI, adaptivní strojové učení, učení pod samo-dohledem, generativní AI a generativní neuronové sítě (GAN).

Algoritmická důvěra

Společnost dále poukazuje na modely důvěry založené na odpovědné autoritě, které jsou postupně nahrazovány algoritmickou důvěrou zajišťující ochranu soukromí a bezpečnost dat, aktiv a identit jednotlivců i věcí.

Rodící se technologie související s algoritmickou důvěrou dle analytiků zahrnují bezpečný přístup k edge službám (SASE), diferenciální soukromí, ověřování původu, BYOI (bring your own identity), odpovědnou AI a vysvětlitelnou AI.

Po křemíku

Gartner dodává, že IT odvětví se posledních 40 let víceméně drželo tzv. Mooreova zákona (poučky o tom, že počet tranzistorů na integrovaných obvodech jako jsou mikroprocesory se přibližně každé dva roky zdvojnásobí).

S tím, jak se technologie přibližují fyzickým možnostem křemíku, dochází podle analytiků k pátrání po nových pokročilých materiálech pro výrobu rychlejších a menších výpočetních prvků.

Klíčové technologie, které by podniky v této oblasti měly sledovat, dle analytické společnosti zahrnují DNA počítače, kompostovatelné senzory a uhlíkové tranzistory.

Zdroj: Gartner
Úvodní foto: © atanas.dk - Fotolia.com

Komentáře