EY: Vývoj pandemie může digitální transformaci urychlit, firmy chtějí cloud a AI

V digitální transformaci jsou nejdále maloobchod, průmyslová výroba či telekomunikace. Firmy se vedle investic do ICT snaží i motivovat zaměstnance, aby si doplnili vzdělání v oblasti správy technologií.

EY: Vývoj pandemie může digitální transformaci urychlit, firmy chtějí cloud a AIPrůzkum společnost EY zaměřený na vývoj digitální transformace naznačuje, že vývoj onemocnění covid-19 může urychlit digitální transformaci, jelikož její úspěšná implementace pomáhá firmám dosahovat lepších hospodářských výsledků.

EY zároveň odhalilo, že progresivní společnosti se v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií, zejména však do cloudu a umělé inteligenci (obojí 53 %) a také internetu věcí (49 %).

Evropa je stále lídrem v digitální transformaci

Průzkum uvádí, že z velkých společností považuje vlastní pokroky na poli digitální transformace za dostatečné, případně svou iniciativu v této oblasti za plně funkční a optimalizovanou celkem 44 % respondentů.

V kategorii korporací se na špici transformačního úsilí podle EY drží Evropa, kde se transformační plány daří plnit 53 % dotazovaných firem, následuje asijsko-pacifický region (47 %) a Severní a Jižní Amerika (35 %).

Z hlediska odvětví jsou s transformací nejdále spotřební zboží a maloobchod (52 %), průmyslová výroba (50 %) a technologie, média a zábava a telekomunikace (49 %). Příliš pozadu nezůstává ani sektor energetiky (45 %) či finančních služeb (44 %).

Prioritou je AI, cloud a revize technologií

Firmy s nejvýraznějším transformativním potenciálem se dle průzkumu v příštích dvou letech chystají investovat do celé řady digitálních technologií. Největší pozornost však zaměřují na cloud cloudu a AI (obojí 53 %) či IoT (49 %).

EY dodává, že v souvislosti se zaváděním moderních technologií a jejich řízením hodlá odpovídající řídící funkci patřičně revidovat 43 % účastníků, pouze 15 % pak svou stávající správu nových technologií pokládá za dostatečnou.

Firmy stále pálí nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Průzkum dále odhalil, že 58 % vedoucích pracovníků odpovědných za správu technologií je přesvědčena, že odborníků, kteří by tempo transformace pomohli urychlit, se všeobecně nedostává. Stejný názor zastává i 59 % manažerů ostatních úseků.

Aby podniky chybějící kapacity eliminovaly, uchylují se k celé řadě opatření. Prostřednictvím odměn a výhod se například snaží své lidi motivovat, aby si potřebné znalosti doplnili sami (59 %), případně pořádají povinná školení pro všechny zaměstnance (56 %).

Necelá polovina (46 %) respondentů musí údajně nejprve zjistit, jaké odbornosti stávajícímu personálu chybí, a přibližně stejné procento dotázaných uvažuje, že adekvátně upraví příslušné náborové procesy.

Podle Vladislava Severy z EY je povzbuzující vidět, že firmy, jež lze označit za lídry svého oboru, nezanedbávají žádný z trojice klíčových předpokladů zdárné transformace, totiž ohled na zaměstnance, využívání technologií k urychlení procesů a možnost škálování inovací.

V současné koronavirové situaci si firmy samozřejmě kladou otázku, co bude ,potom‘, ale lze předpokládat, že transformace směrem k digitální a AI podporované budoucnosti bude pokračovat a možná dokonce nabere na rychlosti,“ uzavírá.

Zdroj: EY
Úvodní foto: © Olivier Le Moal - Fotolia.com

Komentáře