Expobank: Nerovnoměrná dostupnost internetu v ČR ztěžuje digitalizaci bankovnictví

V České republice existují výrazné regionální rozdíly v dostupnosti internetového připojení – zatímco v Praze surfuje 83 % domácností, v Olomouckém a Libereckém kraji jich není ani 73 %. Podprůměrná vybavenost domácností internetem podle Expobanky ztěžuje rozšiřování digitálních služeb.

Expobank: Nerovnoměrná dostupnost internetu v ČR ztěžuje digitalizaci bankovnictvíAnalýza Expobank CZ vycházející z údajů ČSÚ ukázala, že horší přístup k internetu mají Češi žijící v krajích s nejnižším HDP na obyvatele. Zatímco v Praze je připojeno více než 83 % domácností, v Olomouckém a Libereckém kraji jich není ani 73 %.

Expobank dodává, že internetové pokrytí českých domácností nevyznívá pozitivně ani v mezievropském srovnání. Zatímco průměrná vybavenost domácností připojením k internetu v Evropské unii dosahuje 87 %, v ČR je to necelých 78 %.

Rozdílná dostupnost internetového připojení podle Expobanky škodí všeobecnému trendu rozšiřování digitálních služeb u nás, a to včetně bankovnictví. Zatímco v dalších vyspělých zemích trend digitalizace sílí, Česká republika za jejími lídry zaostává.

Před dvanácti lety surfovala jen třetina Čechů

Podle dat ČSÚ bylo v roce 2017 připojeno k internetu 77,9 % domácností, přičemž ještě v roce 2007 mělo připojení k internetu pouze 35 % domácností. Za sledovaných deset let se celkový počet surfujících zdvojnásobil, regionální rozdíly ale přetrvávají.

Existuje korelace mezi mírou domácností připojených k internetu a bohatstvím krajů vyjádřeným podílem HDP na jednoho obyvatele,“ uvádí Kateřina Petko, ředitelka marketingu a komunikace, tisková mluvčí Expobank CZ.

Podle Petko se podíl domácností připojených k internetu v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Plzeňském kraji pohybuje okolo 80 %. Nejlépe je na tom hlavní město s 83,2 % připojených domácností.

Na druhou stranu tři ze čtyř nejchudších krajů, tedy Ústecký, Liberecký a Olomoucký, jsou na tom – co se týče dostupnosti internetového připojení – podle Expobanky nejhůře. Dostupnost internetu se v těchto krajích pohybuje pod úrovní 73 %.

Výjimkou je kraj Karlovarský. Přestože vykazuje nejnižší podíl HDP, pokrytí tamních domácností internetem je páté nejlepší u nás, a to těsně pod hranicí 80 %,“ podotýká Petko.

Nedostupnost internetu brání rozvoji digitalizace

Expobank v tomto kontextu uvádí, že ve vyspělých zemích probíhá silná vlna digitalizace, která zasahuje i do oblasti bankovnictví. Tento fenomén se snaží následovat také Česká republika, která má nejlepší dostupnost internetu v rámci zemí Varšavské skupiny.

Rezervy spojené s nerovnoměrným přístupem k internetu jsou ale stále překážkou. „Výraznějšímu rozvoji digitálního bankovnictví u nás brání několik faktorů. Rozdílná dostupnost internetu v domácnostech napříč kraji je jedním z nich,“ uvádí Petko.

Vývoji nepomáhají ani vysoké ceny mobilních dat. Aby bylo možné digitální platformy využívat plnohodnotně, je podle Expobanky naprosto nezbytné, aby v zemi bylo dostupné internetové připojení bez zásadnějších rozdílů.

Bankovní služby se budou stále více digitálně transformovat, aby mohly lépe reagovat na měnící se požadavky klientů. Ať už jde o správu financí z jednoho místa, přehled o investicích, anebo spoření,“ uzavírá Kateřina Petko.

Zdroj: Expobank CZ
Úvodní foto: j-mel @ fotolia.com

Komentáře