Evropské firmy vidí budoucnost v automatizaci nákupních procesů (Canon)

Průzkum společnosti Canon ukázal, že 97 % dotázaných evropských firem vidí potenciál v automatizaci P2P procesů, byť je většina z nich dosud řeší ručně a za pomoci papírů. Digitalizaci zatím dokončilo jen 10 % firem, což představuje výrazný potenciál pro poskytovatele.

Evropské firmy vidí budoucnost v automatizaci nákupních procesů (Canon)Společnost Canon představila novou studii The Future of Purchase to Pay (P2P) 2016, která se zaměřila na oblast P2P procesů (výběr dodavatele, uskutečnění objednávky, příjem zboží, zpracování fakturace až po platbu dodavateli) a ukázala, že budoucnost se ponese ve znamení automatizace.

Drtivá většina (97 %) respondentů z řad manažerů firem ze sektorů financí a nákupu, uvedla, že budoucnost vidí v automatizaci P2P procesů, byť většina dotázaných firem tyto procesy a související výdaje stále řídí pomocí písemných objednávek.

Polovina respondentů konstatovala, že mají pod kontrolou méně než 50 % vynaložených nákladů. Zároveň se však shodují, že v budoucnosti dojde k automatizaci, přičemž více než polovina dotázaných firem již s touto transformací začala.

Studie uvádí, že i přes jisté obavy spojené s náklady a produktivitou mají firmy zájem získávat informace o užitečnosti moderních P2P technologií pro své podnikání.

Podle průzkumu považuje polovina manažerů rozhodujících o financích produktivitu svých oddělení za podprůměrnou a 42 % osob zodpovědných za proces objednávání a nákupu si myslí, že produktivita jejich oddělení je menší, než by měla být.

Automatizace by mohla tuto situaci napravit, přičemž 23 % manažerů s rozhodujícími pravomocemi uvedlo, že jejich firmy dokončí digitální transformaci v P2P oblasti během následujících dvou let a dalších 10 % již digitální transformaci těchto procesů dokončilo.

Studie vznikla ve spolupráci se společností Purchasing Insight. Zjištění jsou výsledkem 706 on-line rozhovorů s osobami, které mají přímý vliv na podnikání dotazovaných firem ze 12 evropských zemí.

Zdroj: Canon
Úvodní foto: © arahan - Fotolia.com

Komentáře