Evropa v datech: Jen čtvrtina českých učitelů se cítí připravená na využití ICT ve výuce

Průzkum odhalil, že pětina škol se po zavedení online výuky namohla spojit se třetinou svých žákům. Největším problémem jsou chybějící počítače či připojení k internetu, starosti dělá i zvládání digitálních technologií ze strany pedagogů.

Evropa v datech: Jen čtvrtina českých učitelů se cítí připravená na využití ICT ve výuceProjekt Evropa v datech zjistil, že digitální technologie před koronavirovou pandemií ve výuce běžně používalo jen 18 % českých škol. Podle průzkumu České školní inspekce zase pětina škol po zavedení online výuky nemohla komunikovat se třetinou svých žáků.

Hlavní příčinou jsou podle analýzy chybějící počítače či připojení k internetu. Jen čtvrtina českých učitelů se přitom cítí připravena na využití ICT ve výuce, což je podle projektu v celoevropském srovnání jedno z nejnižších čísel.

Evropa v datech upozorňuje, že online výuka i využití moderních technologií ve školách ale obecně naráží také na podfinancovanost školství. Nižší veřejné výdaje na jednoho školáka mělo v EU v posledních letech už jen Rumunsko, Bulharsko a Maďarsko.

Technologie chybí hlavně na Karlovarsku a Liberecku

Na jaře přešla na dálkovou výuku naprostá většina českých škol. Mezi necelými pěti tisíci řediteli ZŠ a SŠ oslovených Českou školní inspekcí se však našlo zhruba tisíc, jejichž škola nemohla online komunikovat asi se třetinou svých žáků. A přibližně ve stovce škol se do online vzdělávání zapojila méně než polovina školáků.

„Bez online komunikace se školou zůstal zhruba každý šestý žák ZŠ, v některých středoškolských oborech dokonce jedna pětina žáků. Jedná se tedy zhruba o dvě stovky tisíc žáků základních a středních škol,“ říká Lenka Hečková, vedoucí expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání.

Žákům podle 40 % základních škol nejčastěji chybělo připojení k internetu či počítač. Nejhůře je na tom v tomto ohledu Karlovarský a Liberecký kraj; první jmenovaný podle Evropy v datech patří do dvacítky unijních regionů s nejnižším podílem domácností s připojením k internetu.

Složitější situaci mají děti z chudších rodin

Projekt upozorňuje, že nejsložitější situace z hlediska zvládání online výuky je v regionech s nízkým socioekonomickým statusem a ve vyloučených lokalitách. ČOSIV takto evidovala téměř 10 tisíc dětí, s nimiž se školám nepodařilo navázat komunikaci žádným způsobem.

Na straně učitelů hraje roli v online výuce dostupnost a zvládání digitálních technologií. Podle zprávy školní inspekce totiž jen 18 % ředitelů středních škol uvedlo, že na jejich škole tyto technologie využívala většina učitelů už předtím.

Na využívání digitálních technologií ve výuce se podle průzkumu OECD cítí být dobře připravených jen 28 % českých učitelů. Průměr ve vyspělých zemích je přitom 43 %,“ doplňuje Irena Honsnejmanová z projektu Evropa v datech.

Na školení učitelů a dalších pracovníků a částečně i vybavení škol lze využívat peníze z evropských fondů. Projekt ovšem dodává, že prostředky na techniku, její správu a obnovu však školství musí hledat i jinde.

V době online výuky proto vznikla iniciativa organizace Česko.Digital nazvaná Učíme online, jejíž dobrovolníci pomáhají školám po celém Česku. V první polovině letošního roku také shromáždila přes tisíc počítačů pro potřebné rodiny, které předává novým majitelům.

Zdroj: Evropa v datech
Úvodní foto: Foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Komentáře