ESG: Pouze 5 % velkých společností je připraveno na digitální transformaci

Průzkum společnoti Enterprise Strategy Group vypracovaný pro Dell EMC poukázal na výraznou nepřipravenost velkých podniků na digitální budoucnost. Hlavním problémem se zdají být zastaralé modely, které brání nasazení pružnějších technologií.

ESG: Pouze 5 % velkých společností je připraveno na digitální transformaciStudie IT Transformation Maturity Curve společnosti Enterprise Strategy Group (ESG) poukázala na výraznou nepřipravenost velkých podniků na digitální transformaci. Zcela připraveno je pouze 5 % dotázaných firem, byť 71 % respondentů zastává názor, že bez transformace IT nebudou konkurenceschopní.

Zbylých 95 % respondentů průzkumu uvedlo, že jim hrozí nebezpečí zaostávání v procesu digitální transformace oproti progresivnějším konkurenčním společnostem ze stejného odvětví, které transformují své infrastruktury, procesy a metody poskytování IT.

Hlavním problémem je chybějící flexibilita

Tyto obavy jsou podle studie oprávněné, neboť „transformované“ organizace vykazují největší pokrok ve využívání prostředků IT k urychlení inovací produktů a zkrácení doby jejich uvedení na trh, k automatizaci manuálních procesů a úloh a k provozování IT jako ziskového a nikoli nákladového střediska.

Důvodem, proč tak velké množství firem není na digitální transformaci připraveno, je podle studie nedostatečná pružnost a velmi dlouhé aplikační cykly. Mnohé organizace stále měří dobu aplikačních cyklů v měsících, ne-li dokonce v letech, mají izolované infrastruktury a zatěžují je zastaralé architektury.

To vše jsou překážky k provedení úspěšné digitální transformace. Podle ESG může přitom zavedení moderních technologií, jako jsou škálovatelné úložné systémy a konvergovaná infrastruktura, výrazně zvýšit flexibilitu, pokud jde o zajišťování infrastruktury, poskytování projektů IT nebo vývoj aplikací.


Výzkum sponzorovala společnost Dell EMC. Dotazování proběhlo na přelomu let 2016 a 2017 prostřednictvím webového průzkumu, kterého se zúčastnilo 1 000 respondentů z firem z celého světa.

Zdroj: Dell EMC
Úvodní foto: © alphaspirit - Fotolia.com

Komentáře