Eset: Kybernetickou bezpečnost na školách v pětině případů řeší učitel informatiky

Průzkum Esetu mezi zástupci českých škol dále odhalil, že vzdělávací sektor trápí nedostatek finančních prostředků. Čtvrtina dotázaných navíc uvádí, že pro ně zajištění bezpečnosti není priorita.

Eset: Kybernetickou bezpečnost na školách v pětině případů řeší učitel informatikySpolečnost Eset zveřejnila výsledky průzkumu mezi zástupci škol, z něhož vyplynulo, ž více než polovina škol se při řešení kyberbezpečnosti potýká s nedostatkem financí. Čtvrtina dotázaných navíc uvádí, že zajištění bezpečnosti pro ně není priorita.

Nařízení GDPR, jež upravuje nakládání s citlivými údaji, a související zpřísnění pravidel pro ochranu osobních údajů na vzdělávací instituce vážné dolehlo. Školy se podle Esetu potýkají především s nedostatkem financí a času, který musejí věnovat další administrativě.

Podle našeho průzkumu mezi školami vnímá management škol bezpečnost jako významný problém. Jen 21 % respondentů uvedlo, že v oblasti kybernetické bezpečnosti nevnímají žádný nedostatek,“ uvádí Miroslav Dvořák, technický ředitel pražské pobočky Esetu.

Do interních expertu více investují střední školy

Společnost uvádí, že školy se snaží najímat si na zabezpečení svých sítí a dat odborníky. Služeb externí firmy využívá 43 % z nich, 34 % má pak interního IT odborníka. V 19 % škol má ale bezpečnost na starost učitel informatiky. Experti z Esetu před touto praxí varují.

Není možné být dobrým pedagogem, věnovat se metodice výuky, sledovat novinky, které by žáky zajímaly a zároveň být expertem na ochranu dat. Oba obory jsou příliš komplexní, aby je jediný člověk mohl zvládat současně na 100 %,“ vysvětluje Dvořák.

Podle dat z průzkumu má v 11 % škol, které navštěvuje mezi 201 a 500 žáky, na starost bezpečnost učitel, u malých škol je to pouze 5 %. Do interních IT oddělení či expertů investují nejčastěji střední školy (20 %).

Největší problémy? Málo času a odborníků

Průzkum dále odhalil, že většina zástupců škol nepovažuje zabezpečení za bezproblémové. Nejčastěji školy trápí nedostatek financí (55 %) a kvalifikovaných odborníků (31 %). Častým problémem je také čas.

Čtvrtina respondentů dává přednost jiným povinnostem a kybernetické bezpečnosti tak nevěnuje dostatek pozornosti. Dalších 18 % uvádí, že jim chybí prostor se vzdělávat. Překvapivým zjištěním je podle Esetu fakt, že jen desetina škol vnímá jako problém bezpečností incidenty.

Bezpečnostní incidenty jako problém vnímají nejčastěji interní a externí experti škol. Člověk, který se této problematice nevěnuje naplno, si případná rizika nemusí v plné míře uvědomovat,“ varuje Dvořák.

Kybernetická bezpečnost na českých školách je palčivým problémem, jenž může zároveň představoval příležitost pro partnery podat tuzemských vzdělávacím institucím pomocnou ruku.

Zdroj: Eset
Úvodní foto: © jamdesign - Fotolia.com

Komentáře