Eset, ČBA: Útoky na klienty bank narůstají a jsou čím dál sofistikovanější

V posledních letech banky i Policie ČR evidují rapidní nárůst počtu kybernetických útoků směřujících nikoliv na technické zabezpečení bank, ale vůči „nejzranitelnějšímu článku v řetězci“, kterým jsou právě klienti. ČBA, Policie ČR a Eset tak spouští osvětovou „Kyberkampaň“.

Eset, ČBA: Útoky na klienty bank narůstají a jsou čím dál sofistikovanějšíPandemická situace a s ní spojený přesun lidí do online světa vytvořily ideální podmínky pro hackery a online podvodníky. Z dat České bankovní asociace (ČBA) získaných od jejích členských bank vyplývá, že útoky na klienty bank, kteří z pohledu kybernetické bezpečnosti představují „zranitelný“ článek, rapidně narůstají.

Již nyní v červnu dorovnal počet phishingových útoků loňský rok, počet vishingových útoků, kdy se útočníci během telefonického hovoru například vydávají za bankéře či policisty, se dokonce šestinásobně zvýšil. A vyvíjejí se i metody útočníků.

Bohužel kvůli nízké informovanosti veřejnosti se ne všem útokům daří systémově zabránit. To je mj. důvodem, proč bankovní asociace spojila síly s Policií ČR a společností Eset a spouští osvětovou „Kyberkampaň“.

V současné době je zabezpečení bankovních systémů na velmi vysoké úrovni. Z toho důvodu sledujeme dlouhodobě trend zaměření aktivit útočníků na nejzranitelnější článek v celém řetězci – uživatele,“ říká Robert Šuman, vedoucí pražského výzkumného oddělení Esetu.

Podle něj dlouhodobě představují vysoké riziko phishingové emaily a SMS zprávy, podvodné aplikace a různé druhy škodlivých kódů, které cílí jak na osobní počítač, tak chytrý telefon uživatele.

Samostatnou a mimořádně nebezpečnou kapitolu představuje tzv. vishing, který z logiky věci obchází veškeré bezpečnostní mechanismy. Klíčová je proto neustálá edukace veřejnosti. Jen v takovém případě můžeme riziko bezpečnostního incidentu minimalizovat,“ dodává.

Pandemie přinesla nárůst útoků

Z průzkumu ČBA mezi jejími členskými bankami vyplynulo, že na jejich klienty v roce 2020 mířilo na tisíce phishingových útoků, což je několikrát více než v roce 2019. Počet útoků v tomto roce, ačkoli jsme zatím v jeho polovině, již celková loňská čísla prakticky dorovnal.

Nárůst útoků, který banky zaznamenaly v posledním roce, lze přisuzovat zejména kovidové situaci, kdy si útočníci byli dobře vědomi nervozity a zmatečnosti panující ve společnosti, posílené strachem o zdraví či práci,“ komentuje Petr Barák, předseda Komise ČBA pro bankovní a finanční bezpečnost.

Podle společnosti Eset došlo v roce 2020 vlivem celospolečenské situace k přibližně 100% meziročnímu nárůstu detekcí phishingu. Objem detekovaných hrozeb se přitom liší s ohledem na specifické události, jako je například vyhlášení nouzového stavu a rozvolnění.

Díky aktivitě bank a obezřetnosti klientů se daří zastavit naprostou většinu útoků (86 %). Zbývající – dokonané – útoky, při nichž dojde k odčerpání peněz klientovi z účtu, a vznikne tedy klientovi škoda, se často řeší ve spolupráci s Policií ČR.

Podle Baráka se útočníkům daří „úspěšně“ dokončit zejména útoky mířící na karetní údaje, které jim oběti „prozradí“ při online nakupování na stránkách, kde platební brána není odpovídajícím způsobem zabezpečena.

Metody útočníků se vyvíjí, nejzákeřnější je vishing

Kromě zintenzivnění útoků s pomocí tradičních phishingových metod, například podvodné e-maily zneužívající vizuální identitu legitimní bankovní instituce, začali podvodníci v loňském roce používat také tzv. vishing.

Počet vishingových útoků na klienty českých bank se v roce 2020 pohyboval v nízkých stovkách, přičemž úspěšní byli útočníci zhruba v 25 %. Letos úspěšnost těchto útoků poklesla na zhruba 14 %, nicméně prudce narostl jejich počet – jen do konce května bylo útočníky uskutečněno zhruba 6x více útoků než za celý loňský rok.

Největší nebezpečí vishingu spočívá v tom, že útočník pomocí zmíněných technik sociálního inženýrství v podstatě oběť přiměje k tomu, aby sama překonala veškeré bezpečnostní bariéry,“ vysvětluje Šuman z Esetu.

Osvěta veřejnosti je nezbytná, spouští se Kyberkampaň

Vzhledem k výše uvedeným okolnostem navázala bankovní asociace v oblasti kyberbezpečnosti úzkou spolupráci s Policií ČR a společností Eset. Společně startují preventivní „Kyberkampaní“ s hlavním heslem „Cílem útočníka můžete být i vy!“. Jejím stěžejním prvkem je webová aplikace Kybertest.cz.

Jedná se o speciálně připravený online interaktivní kvíz, ve kterém si může uživatel otestovat, zda při reálně vypadajících simulacích zvládne rozpoznat podezřelé prvky naznačující, že se stal terčem online podvodníků,“ popisuje Šuman.

Kampaň bude vedena zejména formou edukativních videí či bannerů na sociálních sítích, upozornění na bankomatech a obrazovkách na pobočkách bank. Do kampaně se kromě ČBA, Policie ČR a Esetu zapojí i členské banky ČBA, společnost Zásilkovna, Hospodářská komora ČR a další.

Zdroj: ČBA, Eset
Úvodní foto: Nmedia @ Fotolia.com

Komentáře