Ericsson: Zavádění umělé inteligence ve firmách nebrání technologie, ale lidé

Schopnost firem zavádět nové technologie má silný kulturní prvek, ale právě ten podle průzkumů v drtivé většině způsobuje problémy v zavádění AI.

Ericsson: Zavádění umělé inteligence ve firmách nebrání technologie, ale lidé



Průzkum společnosti Ericsson mezi 2 525 manažery, kteří jsou odpovědní za implementaci umělé inteligence (AI) a pokročilé analýz dat, odhalil, že očekávaná návratnost investic do AI se dostavuje jen pomalu.

Ericsson uvádí, že ačkoli dotázané firmy dosáhly různé úrovně vyspělosti AI (kategorizace na lídry, následovníky a začátečníky), mají jedno společné – všechny se při realizaci potýkaly se závažnými překážkami. Hlavním problémem však nejsou technologie, ale lidé.

Hlavní motivací podniků k zavádění nových technologií obecně je podle průzkumu zvyšování produktivity a je to také nejčastěji uváděný důvod zavádění AI nebo pokročilé analýzy dat – v průzkumu to uvedlo 62 % respondentů.

Západ je o dvě dekády pozadu

Překvapivým výsledkem podle společnosti Ericsson bylo, že asijské země jsou v tomto ohledu výrazně napřed, a západní země v roce 2020 sotva dosáhly úrovně zájmu o technologie, jaká panovala v asijských zemích o dvě desítky let dříve.

Podobný vzorec lze podle analytiků pozorovat mezi manažery v aktuálním průzkumu, kdy 78 % dotázaných v Číně zavedlo AI nebo pokročilou analýzu dat oproti pouhým 24 % ve Velké Británii. Ačkoli západní země zjevně zaostávají v zavádění AI, stále mají čas zpoždění dohnat.

Další analýzy společnosti Ericsson ukazují, že čím vyšší úrovně využití AI nebo pokročilé analýzy dat podnik dosáhne, na tím větší komplikace začne narážet. A většina z nich spočívá v lidech nebo firemní kultuře.

Palčivějším problémem je člověk a kultura

Průzkum například odhalil, že 99 % všech respondentů se u své obchodní jednotky setkalo s problémy při implementaci AI nebo pokročilé analýzy dat a 91 % narazilo na problémy ve všech třech zkoumaných kategoriích: technologie, organizace a lidé/kultura.

Celkem 87 % respondentů uvedlo, že lidské a kulturní problémy byly složitější než technické nebo organizační. Podobně 94 % v této souvislosti zavedlo více strategií zaměřených na lidský a kulturní aspekt než na jiné kategorie.

Více než dvě třetiny (69 %) manažerů odpovědných za umělou inteligenci ve svých firmách očekává neustálý příliv nových AI a analytických aplikací – takových, které podpoří procesní a organizační změny.

Celých 63 % manažerů odpovědných za AI uvádí, že zaměření podniků se přesune od výroby produktů a poskytování služeb k tvorbě AI algoritmů a modelů. V takové post-transformační fázi se může podnik ustálit ve stavu, kdy jedinou konstantou budou změny na základě vyhodnocování dat.

Zdroj: Ericsson








Úvodní foto: Tatiana Shepeleva @fotolia.com

Komentáře