Dell Technologies: Rok 2020 bude milníkem ve vývoji technologií

Podniky by měly věnovat pozornost zjednodušování a automatizaci IT infrastruktury, cloudovým modelům spotřeby či novým možnostem, jež přinese konektivita 5G. Důležité bude i stanovovat si cíle s ohledem na trvale udržitelné inovace.

Dell Technologies: Rok 2020 bude milníkem ve vývoji technologiíSpolečnost Dell Technologies představila své predikce na rok 2020, ve kterém upozorňuje na přelomové technologie a trendy, jež budou udávat tón vývoje v následující dekádě. Jádrem většiny inovací a pokroků budou podle Dellu hlavně velké objemy dat.

Je načase zjednodušit IT

Dell uvádí, že pro podnikům často chybí ucelený přehled o datech a s ním související schopnost IT týmů rychle přistupovat ke správným datům a analyzovat je. Důvodem je přílišné množství systémů a služeb běžících na jejich infrastruktuře.

Proto naznačuje, že viditelnost dat se v roce 2020 stane jednou z nejvyšších priorit pro IT manažery. Zjednodušení a automatizace IT infrastruktury a konsolidace systémů a služeb do komplexních řešení by měly podnikům pomoci urychlit digitální transformaci.

Konzistentnost architektur, koordinace a garance úrovně služeb pak podle Dellu otevřou nový prostor pro správu dat, a to ve výsledku umožní využití těchto dat pro umělou inteligenci a strojové učení právě k automatizaci IT.

Koexistence různých cloudů? Běžná věc

Společnost dále předpovídá, že v letošním roce dojde k realizaci myšlenky, že veřejné a privátní cloudy mohou a budou existovat vedle sebe.

Multicloudové IT strategie podporované hybridními cloudovými architekturami budou podle Dellu hrát klíčovou roli při zlepšování správy a viditelnosti dat a zároveň budou zajišťovat jejich dostupnost a bezpečnost.

Experti však upozorňují, že privátní cloudy nepoběží v ústředních firemních datových centrech. Rozvoj 5G sítí a okrajových prostředích povede k tomu, že privátní hybridní cloudy budou zajišťovat viditelnost a správu dat v reálném čase bez ohledu na to, kde se nachází.

Bezpečnost a ochrana dat pak podle predikce společnosti Dell bude do hloubky integrovaná do hybridních cloudových prostředí, a to zejména tam, kde budou při vývoji aplikací využívány kontejnery a Kubernetes.

Placení podle reálné (s)potřeby

Dell dále uvádí, že jednou z největších překážek manažerů IT, kteří řídí transformaci, jsou dostupné prostředky. Investiční a provozní náklady často bývají limitujícím faktorem při plánování a predikování budoucích potřeb výpočetních zdrojů.

Proto získávají na oblibě řešení SaaS a cloudové modely spotřeby, které podnikům dávají větší flexibilitu. V této souvislosti lze podle spoelčnosti očekávat, že se rozšíří nabídka flexibilní spotřeby a modelů založených na službách (XaaS).

Díky tomu si budou podniky moci zvolit pro sebe nejvýhodnější ekonomický model a využít ucelených IT řešení, která podporují mobilitu dat a zajišťují jejich viditelnost. To jim umožní podle potřeby provozovat i nejnáročnější pracovní zátěže umělé inteligence a strojového učení.

Edge computing už není na okraji zájmu

Edge computing se podle Dellu objevuje na mnoha místech a bude se rozrůstat spolu s podnikem a s tím, jak bude firemní IT poskytovat potřebnou infrastrukturu. Tomu pomůžou i nové možnosti nabízené konektivitou 5G.

Dell dodává, že SD-WAN a softwarově definovaná síťová řešení obecně se stávají jádrem komplexních infrastrukturních IT řešení zajišťujících rychlé a bezpečné přesuny datově náročných pracovních zátěží mezi okrajem sítě, datovými centry a cloudovými prostředími.

Otevřená síťová řešení tak podle Dellu převáží nad proprietárními. Podniky si totiž uvědomí, že způsob, jak úspěšně spravovat a chránit data v dlouhodobém horizontu, vyžaduje flexibilitu a agilitu, jakou může nabídnout pouze síť založená na otevřeném softwaru.

Inteligentní zařízení mění způsob práce a spolupráce

Odborníci společnosti dále uvádí, že přestože inovace v oblasti osobních počítačů každoročně posouvají hranice zážitků, skutečná revoluce se však odehrává spíše uvnitř. Zásluhu na tom mají zejména softwarové aplikace využívající AI a strojové učení.

Dell naznačuje, že další pokroky v této oblasti promění osobní počítače v ještě chytřejší zařízení usnadňující spolupráci. Budou schopné optimalizovat spotřebu a výdrž baterie tak, aby byl k dispozici dostatek energie pro nejproduktivnější části dne.

Podle společnosti dokáží i samy odstraňovat některé problémy, případně požádat o opravu. To bude představovat výrazný nárůst spokojenosti a produktivity jak na straně koncových uživatelů, tak na straně IT oddělení, které jim poskytuje podporu.

Inovace ruku v ruce s trvalou udržitelností

Dell v neposlední řadě uvádí, že v centru pozornosti budou i nadále stát trvale udržitelné inovace. Inovace do opětovného využití výrobků, recyklace a inovací v uzavřeném cyklu tak porostou i v následujících letech.

Společnost v této souvislosti dodává, že v rámci svých ekologických cílů chce za každý prodaný výrobek jeden odpovídající výrobek recyklovat. Dále se chce zaměřit na oběhové hospodářství a zajistit, aby 100 % jejích obalových materiálů bylo recyklovaných nebo pocházelo z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Dell Technologies
Úvodní foto: © atanas.dk - Fotolia.com

Komentáře