Dell EMC: Většina firem má problém zajistit dostatečnou ochranu dat

Objem spravovaných dat ve firmách prudce roste, což vede k větší orientaci na jejich ochranu a zabezpečení. Společnosti se ovšem často potýkají s implementací takového bezpečnostního řešení, které bude vyhovovat jejich potřebám.

Dell EMC: Většina firem má problém zajistit dostatečnou ochranu datSpolečnost Dell EMC zveřejnila výsledky průzkumu Global Data Protection Index zabývajícího se ochranou dat. Průzkum naznačuje, že přestože se firmy ve větší míře věnují ochraně dat, zároveň dochází i k incidentům, při kterých některá data nenávratně ztratí.

Dell konkrétně poukazuje na nárůst průměrného objemu spravovaných dat – z 1,45 petabajtů (PB) v roce 2016 na 9,70 PB v roce 2018. Zároveň uvádí, že 92 % respondentů si uvědomuje potenciální hodnotu dat a 36 % již využívá možnosti monetizace svých dat.

Více dat, více hrozeb

Jenže vše není jen růžové. V důsledku ohromného objemu dat a jejich důležitosti pro chod firem se ochrana dat stává mnohem náročnější. Dell uvádí, že často dochází k incidentům, které vedou k narušení chodu organizace, a zároveň roste objem nenávratně ztracených dat.

Z průzkumu vyplynulo, že 76 % respondentů z celého světa v posledních dvanácti měsících zaznamenalo nějaký typ narušení chodu organizace. Celkem 27 % z nich nedokázalo data s použitím svého stávajícího řešení ochrany dat obnovit.

Dell dodává, že 76 % respondentů také současně používá alespoň dva dodavatele ochrany dat a v porovnání s těmi, kteří využívají jen jednoho dodavatele, u nich byla v důsledku toho o 35 % vyšší pravděpodobnost, že se v průběhu stejného dvanáctiměsíčního období setkali s nějakým typem narušení chodu organizace.

U firem, které využívaly dva nebo více poskytovatelů, byly nejčastějším typem narušení chodu organizace neplánované výpadky systémů (43 %). Dále následovaly ransomwarové útoky (32 %) a ztráta dat (29 %).

Firmy trápí složité systémy na ochranu dat

Dell uvádí, že většině firem dělá potíže implementovat bezpečnostní řešení, která bude adekvátně uspokojovat jejich potřeby. Drtivá většina respondentů (95 %) se v souvislosti s ochranou dat potýká alespoň s jedním problémem.

Mezi nejčastější patří složitost spojená s konfigurací a provozováním softwaru a hardwaru na ochranu dat a stoupající náklady na ukládání a správu záložních kopií v důsledku rychlého růstu objemu dat. Ty dělají vrásky na čele 46 % respondentů.

Následuje nedostupnost řešení ochrany dat pro nově vznikající technologie (45 %) a zajištění dodržování předpisů, jako je například nařízení GDPR (41 %).

V případě firem, kterým se nedaří nalézt adekvátní řešení ochrany dat pro novější technologie, jich 51 % uvedlo, že nenašly vhodná řešení na ochranu dat umělé inteligence a strojového učení. Dále následovaly nativní cloudové aplikace (47 %) a internet věcí (40 %).

Cloud mění situaci v ochraně dat

Podle průzkumu Global Data Protection Index se používání veřejného cloudu se během dvou let zvýšilo o dvanáct procentních bodů. Zatímco v roce 2016 veřejný cloud používalo 28 % celého IT prostředí v organizacích respondentů, v roce 2018 to bylo už 40 %.

Téměř všechny organizace (98 %), které veřejný cloud využívají, jej také využívají jako součást své infrastruktury pro ochranu dat. Nejčastěji využívají služby pro zálohování a vyváření snímků na ochranu aplikačních úloh vyvinutých ve veřejném cloudu (41 %).

Následuje zálohování místních aplikačních úloh a dat, ochrana konkrétních aplikací SaaS či ochrana aplikačních úloh veřejného cloudu prostřednictvím místně nasazených verzí softwaru ochrany dat s podporou cloudu.

Dell uvádí, že při výběru řešení ochrany dat ve veřejném cloudovém prostředí hraje významnou roli právě rostoucí objem dat. Celkem 64 % respondentů naznačilo, že jsou pro ně důležité možnosti škálování řešení.

Konkrétně 41 % z nich zmínilo dopad infrastruktury nebo služeb ochrany dat vyžadovaných pro zajištění ochrany v potřebném rozsahu a 40 % uvedlo možnost škálovat služby podle rostoucího počtu aplikačních úloh ve veřejném cloudu.

Zdroj: Dell EMC
Úvodní foto: aloha @Fotolia.com

Komentáře