ČTÚ: V roce 2012 v ČR nejvíce přibylo optických přípojek

Podle výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) trh s českými širokopásmovými přípojkami nadále ovládají ADSL/VDSL a bezdrátové technologie i bez zohlednění těch mobilních. Jak si ČR v penetraci vysokorychlostních přípojek vede v rámci EU?

ČTÚ: V roce 2012 v ČR nejvíce přibylo optických přípojekNejvyužívanějšími širokopásmovými technologiemi pro přístup k internetu v České republice v roce 2012 byly technologie ADSL a VDSL. V součtu jejich podíl na českém maloobchodním trhu v roce 2012 činil 34,5 %. Data poskytl Český telekomunikační úřad ve své čerstvě vydané výroční zprávě za rok 2012.

S odstupem pouhých čtyř desetin procentního bodu následují širokopásmové bezdrátové přípojky, jejichž podíl na českém maloobchodním trhu činil 34,1 %. V tomto případě jde ovšem o předběžná data ke konci roku 2012.

ČTÚ do širokopásmových bezdrátových připojení nezapočítává připojení prostřednictvím mobilních sítí, ale pouze připojení přes Wi-Fi, WLL (Wireless Local Loop) a FWA (Fixed Wireless Access).

Bezdrátového připojení nebo připojení přes ADSL/VDSL využívalo v roce téměř 70 % přípojek na českém maloobchodním trhu. Ovšem zatímco bezdrátové širokopásmové technologie i bez započtení mobilních technologií jsou v posledních letech stále v růstu, tržní podíl ADSL/VDSL kontinuálně klesá.

Klesá podíl ADSL/VDSL, stoupá podíl FTTx

Jak ukazují grafy níže, žádné velké změny na českém trhu v roce 2012 při meziročním srovnání nenastaly. Vedle podílu ADSL/VDSL přípojek kles rovněž tržní podíl přípojek CATV využívajících rozvody kabelové televize. Mírně klesl také tržní podíl přípojek prostřednictvím mobilních sítí třetí generace na bázi technologií UMTS a CDMA.

V roce 2012 podle ČTÚ nejvyššího meziročního růstu tržního podílu z širokopásmových připojení dosáhly přípojky prostřednictvím optických sítí FTTx a bezdrátové přípojky využívající WLL.

Telefónica a UPC zůstávají nejvýznamnějšími ISP

Nejvýznamnějšími poskytovali internetového připojení (ISP) na českém maloobchodním trhu se širokopásmovými přípojkami při odhlédnutí od mobilních technologií jsou podle dat za rok 2012 společnosti Telefónica a UPC.

Jak již bylo uvedeno, ADSL/VDSL připojení využívalo v roce 2012 celkem 34,5 % širokopásmových přípojek na maloobchodním trhu. Z toho 30,5 procentního bodu připadá na společnost Telefónica, která své služby nabízí pod značkou O2.

Připojení prostřednictvím kabelové televize v roce 2012 podle údajů ČTÚ využívalo 13,1 % širokopásmových přípojek na maloobchodním trhu. Z toho na kabelového operátora UPC připadalo 10,2 procentního bodu.

ČR v penetraci širokopásmových přípojek zaostává

Penetrace širokopásmového připojení v tzv. pevném místě v České republice ke konci loňského ledna dosáhla na 23 %. To je výrazný posun, když uvážíme, že ještě na konci roku 2007 činila jen 13 %. Česká republika však stále zaostává za průměrem Evropské unie, který činí 27,7 %.

Mezi členskými zeměmi Evropské unie podle nejnovějších dat, které poskytly ČTÚ a Evropská komise, patří České republice v penetraci širokopásmového připojení mezi členskými zeměmi Evropské unie nelichotivé 17. místo.

Nad průměrem EU má penetraci širokopásmových přípojek celkem deset členských zemí. Nejlépe je na tom Nizozemsko s 40,6% penetrací. V těsném závěsu se drží Dánsko s 38,3% penetrací. Na opačném konci žebříčku je poslední Rumunsko s penetrací 15,2 %. Slovensko je čtvrté od konce s penetrací 17,8 %.

Graf č.1 Podíl širokopásmových přístupů (přípojek) podle jednotlivých technologií bez zohlednění mobilních technologií k 31. 12. 2012

Graf č.1 Podíl širokopásmových přístupů (přípojek) podle jednotlivých technologií bez zohlednění mobilních technologií k 31. 12. 2012 (zdroj: Český statistický úřad)

Graf č.2: Vývoj podílu širokopásmových přístupů (přípojek) dle technologií na maloobchodním trhu se zohledněním mobilních technologií

Graf č.2: Vývoj podílu širokopásmových přístupů (přípojek) dle technologií na maloobchodním trhu se zohledněním mobilních technologií (zdroj: Český statistický úřad)

 

Zdroj: Český telekomunikační úřad

Graf č.3: Penetrace širokopásmových přístupů (přípojek) v pevném místě (tedy bez mobilních technologií) v Evropské unii za leden 2012 

Graf č.3: Penetrace širokopásmových přístupů (přípojek) v pevném místě (tedy bez mobilních technologií) v Evropské unii za leden 2012 (zdroj: Český telekomunikační úřad)

Zdroj: Český telekomunikační úřad
Úvodní foto: © bannosuke - Fotolia.com

Komentáře