ČSÚ: Počítačem jsou vybaveny dvě třetiny českých domácností

Český statistický úřad vydal publikaci Informační společnost v číslech 2013, která prozrazuje změny ve vybavení českých domácností počítači a připojením k internetu.

ČSÚ: Počítačem jsou vybaveny dvě třetiny českých domácnostíV současné době (data ČSÚ ze2. čtvrtletí 2012) má počítač v České republice již 2,8 mil. (67 %) domácností a jen za poslední tři roky vzrostl jejich počet téměř o půl milionu. 

V České republice došlo v posledních letech k výraznému posunu v typu používaného PC. Před třemi lety měla přenosný počítač k dispozici pouze pětina domácností oproti 38 % v roce 2012. K podobné změně došlo i v počtu počítačů v domácnostech. V domácnostech vybavených PC jich loni měla více než třetina (36 %) dva a více počítačů.

Podle údajů ČSÚ mají v současné době téměř všechny domácnosti s počítačem i připojení k internetu. V roce 2012 bylo připojeno k internetu 65 % (2,7 milionu) českých domácností, tj. již 97 % z těch co měly doma PC. V roce 2005 to byly necelé dvě třetiny domácností s počítačem.

Během posledních pěti let se podíl domácností připojených k internetu téměř zdvojnásobil. V roce 2007 byla k internetu připojena necelá třetinadomácností, o 1,4 milionu domácností méně než v roce 2012. Přesto zůstává ČR za průměrem EU.

Na čem záleží vybavenost domácnosti počítačem?

Mezi jednotlivými domácnostmi ČSÚ zaznamenává stále výrazné rozdíly ve využívání počítače a internetu.  Domácnosti s nejvyšším příjmem byly vybaveny internetem čtyřikrát více než domácnosti s nejnižším příjmem.

Výrazně lépe jsou například vybaveny domácnosti s dětmi v porovnání s bezdětnými. Úplných domácností s dětmi je připojeno k internetu devět z deseti, neúplných s dětmi jen sedm z deseti. 

Domácnosti se nejčastěji připojují přes Wi-Fi

Ještě v roce 2006 v českých domácnostech převládalo nízkorychlostní vytáčené připojení přes telefonní linku, které používala více než třetina domácností s internetem. V roce 2012 se již 96 % domácností s internetem zcela běžně připojovalo vysokorychlostně.

Na rozdíl od ostatních zemí EU jde však v České republice nejčastěji o připojení pomocí bezdrátových technologií. Wi-Fi pro připojení využívá téměř polovina českých domácností vybavených internetem.

Zdroj: ČSÚ
Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com

Komentáře