ČSÚ: Každý Čech s počítačem používá internet

Podle poslední zprávy Českého statistického úřadu má počítač sedm z deseti Čechů starších 16 let. Kolik lidí jej využívá k nakupování, komunikaci a přístupu na sociální sítě?

ČSÚ: Každý Čech s počítačem používá internetV roce 2012 používalo v České republice mobilní telefon 96 % osob starších šestnácti let. Mobilní telefon je dlouhodobě nejčastěji a v téměř 100 % používán v mladých věkových skupinách 16–24 let a 25–34 let. Naopak nejméně uživatelů mobilních telefonů je u nejstarších osob -  seniorů nad 75 let (70 %).

V roce 2012 používalo osobní počítač 6 milionů jednotlivců, tj. 70 % populace starší 16 let. Za posledních 5 let počet uživatelů PC vzrostl o 1,5 milionu. V roce 2012 navíc poprvé všichni uživatelé osobního počítače uváděli, že zároveň používají také internet. 

Jako nejčastější místo použití počítače a internetu uváděli ve druhém čtvrtletí 2012 respondenti domov (96 % uživatelů), následovalo pracoviště (40 %), přátelé a rodina, škola (15 %) a další místa. Pouze necelých 7 % uživatelů internetu pak uvedlo, že jej využilo v prostorách úřadu.

Téměř polovina (46 %) uživatelů internetu uvedla, že pro soukromé účely využívá internet pět a více hodin týdně, ale v případě studentů je to dokonce 80 %. Obecně lze říci, že delší dobu strávenou na internetu pro soukromé účely uváděli muži než ženy a mladší věkové skupiny než starší.

Internet na volání a sociální sítě

Internet nejčastěji používáme ke komunikaci a vyhledávání různých informací, uvádí ČSÚ. Samozřejmostí na internetu již není jen používání e-mailu, ale stále více i telefonování. V roce 2012 přes internet volalo 3,2 milionu lidí.

Obrovský rozmach v posledních letech zaznamenalo užívání sociálních sítí, kdy ve 2. čtvrtletí 2012 je u nás využívalo již 2,7 milionu jednotlivců starších 16 let oproti půl milionu před třemi roky. Využití sociálních sítí podle dat ČSÚ převládá u mladších věkových skupin a mezi studenty.

Zhruba čtvrtina uživatelů internetu se věnuje hraní počítačových her a zhruba polovina z nich pak také hraje počítačové hry on-line s protihráči.

Na internetu nakoupilo 31 % starších 16 let

Loni 31 % osob starších 16 let přes internet nakoupilo nějaký produkt (zboží či službu). Necelá třetina z nich, pak uvedla, že nakoupila i přes nějaký slevový portál.

Z dalších činností provozovaných na internetu rozhodně stojí za zmínku používání internetového bankovnictví, které loni používalo 2,8 mil jednotlivců, tedy téměř třetina dospělé populace a téměř polovina uživatelů internetu.

Internet v mobilu na vzestupu

V roce 2012 používala mobilní telefon či obdobná přenosná zařízení pro připojení k internetu necelá pětina (19 %) dospělé populace a v nejmladší věkové kategorii to byla již téměř polovina. Přesto podle ČSÚ výrazně zaostáváme za většinou zemí EU.

I když, jak bylo uvedeno výše, nejpoužívanější informační a komunikační technologií je u nás stále mobilní telefon, lze předpokládat, že se internet, i právě ve spojení s mobilním telefonem, brzy stane všeobecně rozšířenou technologií, používanou napříč všemi věkovými a vzdělanostními kategoriemi,“ uvádí ČSÚ.

Zdroj: ČSÚKomentáře