ČSÚ: České ICT firmy investují přes 5 % tržeb do inovací

Data Českého statistického úřadu z let 2012 a 2014 hovoří o podstatném nárůstu investic do inovací, především technických. Takto investujících podniků však byla v ČR stále ještě menšina.

ČSÚ: České ICT firmy investují přes 5 % tržeb do inovacíČeské podniky vydaly podle zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v roce 2014 rekordních 130,6 miliardy korun na inovace, téměř o třetinu více než v roce 2012. Přesto však v ČR převažují firmy, které inovace neprovádějí. V letech 2012 až 2014 inovovalo pouze 42 % podniků, přičemž šlo hlavně o technické inovace.

Inovující podniky investovaly v roce 2014 do svých produktových a procesních inovací nejvíc od roku 2008. Polovina prostředků směřovala do pořízení budov, strojů, zařízení a softwaru.

Podniky podle předsedkyně ČSÚ Ivy Ritschelové vynaložily na vlastní výzkum a vývoj v souvislosti s inovacemi 31,2 miliardy korun a za 22,3 miliardy pak nakoupily služby výzkumu a vývoje od jiných subjektů

Největšími inovátory byly (nepřekvapivě) ICT firmy

V porovnání s rokem 2012 vzrostly investice do technických inovací téměř ve všech ekonomických činnostech – nejvíce u podniků z oblasti informačních a komunikačních činností. V rámci zpracovatelského průmyslu pak v automobilovém, gumárenském a plastovém a také strojírenském průmyslu.

Technickým inovacím, tj. produktovým a procesním, se v letech 2012 až 2014 věnovalo 35,7 % podniků, zatímco netechnickým inovacím, tj. marketingovým a organizačním, 27,3 %. Nejvíce podniků (25,1 %) se soustředilo na vývoj nových nebo podstatně zlepšených produktů. V roce 2014 dosáhly tržby za tyto inovované výrobky 1,2 bilionu Kč, o pětinu více než v roce 2012.

Interní procesy inovovalo 22,4 % podniků. Ve srovnání se středními nebo malými podniky častěji inovují velké organizace (77,2 %). Celkově pak podniky v roce 2014 investovaly do vývoje svých inovací 2,4 % svých tržeb. V roce 2012 šlo přitom jen o 2 %. Nejvyšší podíl (5,4 %) investovaly podniky působící v informačních a komunikačních činnostech.

V případě technických inovací, které jsou považovány za stěžejní pro výrobu a konkurenceschopnost podniku, dosáhly nejvyšší intenzity inovací v rámci zpracovatelského průmyslu podniky ve farmaceutickém průmyslu a ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení,“ uvedl Václav Sojka z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti ČSÚ.

ČSÚ dále uvádí, že podniky vyvíjejí produktové a procesní inovace převážně ve vlastní režii, což platí zejména pro velké firmy. Třetina technicky inovujících podniků spolupracovala na inovacích s partnerem, který nejčastěji pocházel z ČR a ve většině případů se jednalo o dodavatele.

S vysokými školami, jako v pořadí třetím nejčastějším partnerem, spolupracovalo na inovacích 12 % podniků, a to především na inovacích výrobků a služeb.

Zdroj: ČSÚ
Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com

Komentáře