ČSÚ: Bezdrátová síť je ve více než polovině českých firem

Vybavenost českých podniků firemními sítěmi se blíží 70 %, panují zde však velké rozdíly v závislosti na velikosti firmy.

ČSÚ: Bezdrátová síť je ve více než polovině českých firemFiremní počítačovou sítí disponuje bezmála 70 % českých podniků, příčemž platí, že čím je podnik, větší, tím spíše bude touto sítí vybaven. Vyplývá to ze studie Českého statistického úřadu (ČSÚ) Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2013.

Zatímco v kategorii 10 - 49 zaměstnanců má firemní síť 64 % podniků, v kategorii 50 – 250 zaměstnanců je to již 91 % a v kategorii 250+ téměř 98 %. Nezbytnost vyšší technické výbavy při vyšším počtu zaměstnanců dokládají i další ukazatele.

Bezdrátově se ke své firemní síti mohou připojit pracovníci 47,4 % podniků do 49 zaměstnanců, zatímco v kategorii 250+ jde o 87,5 % firem. Podobné rozdíly jsou i v možnostech vzdáleného přístupu k datům, vybaveností intranetem, případně extranetem.

Rozdíly jsou rovněž mezi odvětvími. Nepřekvapí, že nejvíce technicky vybavené jsou podniky z oblasti informační a komunikační činnosti. Naopak nejméně jsou IT technologie potřebné v oblasti pohostinství a ubytovacích služeb.

Konkrétní údaje naleznete v přiložené tabulce.

Obr. 1 - Firemní počítačová síť a související technologie v podnikatelském sektoru ČR, leden 2013

Zdroj: ČSÚ

Úvodní foto: © dny3d - Fotolia.com

Komentáře