ČRa: Provázanost televize a internetu stoupá

Výsledky průzkumu Českých Radiokomunikací ukazují rostoucí oblibu on-line archivů televizních pořadů a plány 40 % respondentů pořídit si to pěti let chytrou televizi.

ČRa: Provázanost televize a internetu stoupáČeské Radiokomunikace (ČRa) zadaly společnosti MRThink provést šetření ohledně přístupu uživatelům k on-line archivům televizních pořadů. Výsledky průzkumu s názvem Digimonitor ukázaly, že více než polovina Čechů využívá možnost sledovat své oblíbené pořady v televizních archivech, ovšem za předpokladu, že je to zdarma.

Placené služby tohoto druhu v současnosti využívá 14,7 % dotázaných; další čtvrtina projevila zájem o takovou službu do budoucna.

Z výsledků našeho průzkumu je jasně patrné, že propojování světa televize a internetu je trend, který je na vzestupu. Potvrzují to i zkušenosti z jiných zemí, které jsou v tomto procesu již dále,“ uvedl generální ředitel ČRa Michal Čupa.

Obr. 1 – Podíl Čechů sledujících televizní obsah z on-line archivů

Zdroj: ČRa

Poroste zájem o chytré televize

Většina Čechů preferuje přístup do online archivů zdarma (74,3 %). Ochotu platit poplatky kvůli sledování jednoho až dvou typů pořadů projevilo 16,8 % dotazovaných a 9 % je ochotno platit za přístup k více typům pořadů. Co se obsahu týče, dotazovaní projevili zájem hlavně o dokumenty o přírodě, stejně jako o české filmy a seriály. Přehrávalo by si je 72 % respondentů.

O investici do chytré televize s připojením k internetu uvažuje v horizontu příštích pěti let 40 % respondentů. Taková televize umožňuje sledování online TV archivu přímo na své velké obrazovce. Celkem 22,8 % respondentů navíc plánuje tuto koupi provést nejpozději do dvou let.

Obr. 2 – Plány spotřebitelů ohledně koupě chytré televize

Zdroj: ČRa

Průzkum dále ukázal, že příjmy českých vysílacích společností z video-on-demand (online videopůjčovna) a catch-up TV (opožděné přehrávání) trvale rostou. Podle ČRa budou české vysílací společnosti v roce 2020 generovat až 15 % svých celkových příjmů z různých forem online vysílání.

Průzkum byl proveden na vzorku 1208 obyvatel České republiky, v proporcích odpovídajících datům o celkové populaci.

Zdroj: České Radiokomunikace
Úvodní foto: © HaywireMedia - Fotolia.com

Komentáře