Cleverlance: Polovina Čechů uvažuje o pořízení prvků chytré domácnosti

Zhruba polovina Čechů se zajímá o zařízení IoT, ovšem jen desetina z nich už přístroje s prvky chytré domácnosti vyzkoušela. Větší zájem projevují muži, ženy jsou celkově skeptičtější a považují aktuálně nabízená zařízení za nespolehlivá.

Cleverlance: Polovina Čechů uvažuje o pořízení prvků chytré domácnostiPodle průzkumu agentury Stem/Mark, kterou si nechala vyhotovit společnosti Cleverlance, se o chytrou domácnost zajímá 46,8 % Čechů. Průzkum ovšem odhalil, že jen zhruba desetina dotázaných už nějaká zařízení chytré domácnosti v minulosti vyzkoušela.

Cleverlance uvádí, že o chytrou domácnost projevili bezprostředně zájem ve větší míře muži (56,8 %) než ženy (36,5 %). Ženy celkově byly skeptičtější i v pohledu na funkčnost současných domácích systémů internetu věcí.

Necelých 30 % oslovených žen považovalo současné dostupné prvky chytré domácnosti za prozatím příliš nespolehlivé. Stejný názor mělo jen 19,4 % mužů. Zkušenosti s fungováním chytré domácnosti má však zatím jen 11,2 % respondentů.

Nejaktivnější skupinou jsou podle Cleverlance tomto případě mladí lidé do 29 let. Zařízení do chytré domácnosti vyzkoušelo, nebo používá 13,7 % z nich. Silnou skupinou jsou také středoškoláci, z nichž má zkušenosti s chytrou domácností 15,7 %. 

Vysoký zájem o různá technická řešení chytré domácnosti ve skupině středoškoláků si vysvětlujeme zejména tím, že velká část technicky založených lidí má právě tento druh vzdělání. Jsou to lidé, kteří se elektronikou velice často zabývají i v pracovním životě, vysvětluje Jiří Voldán z Cleverlance.  

Zdroj: Cleverlance        

Úvodní foto: Jakub Jirsák / stock.adobe.com

Komentáře