Cisco: Význam ochrany soukromí ve firmách roste, 60 % firem na to ale není připraveno

Průzkum odhalil, že většina lidí je ochotna sdílet informace o zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti. Podle studie se také investice do ochrany vyplatí – užitek totiž nejméně dvojnásobně převyšuje investice.

Cisco: Význam ochrany soukromí ve firmách roste, 60 % firem na to ale není připravenoSpolečnost Cisco zveřejnila čtvrtou studii ze série Data Privacy Benchmark Study, ve které se každoročně zabývá stavem ochrany soukromí ve firmách z celého světa.

Vyplývá z ní zvýšený význam ochrany soukromí během pandemie a výraznější přínosy pro firmy, které zavedou kvalitní opatření. Celkem 60 % dotázaných firem na požadavky na ochranu soukromí ale připraveno nebylo.

Drtivá většina (93 %) respondentů při řešení těchto otázek využilo své interní experty na ochranu soukromí, přičemž 87 % spotřebitelů vyjádřilo obavy o zajištění ochrany soukromí u nástrojů, které potřebují k výkonu práce, komunikaci a vzdálenému připojení.

Ochrana soukromí jako neoddělitelná součást digitalizace

Cisco poukazuje na to, že na trhu dochází k jednoznačnému posunu ke vnímání ochrany soukromí jako standardního, nezpochybnitelného požadavku při digitalizaci a naplňování obchodních cílů.

Více než 140 států přijalo zákony na všeobecnou ochranu soukromí a téměř 80 % respondentů shledává, že mají pozitivní dopad. Většina lidí je navíc ochotna sdílet informace o svém zdravotním stavu kvůli bezpečnosti na pracovišti a potlačování pandemie.

Celkem 57 % respondentů podporuje zaměstnavatele ve využití údajů k zajištění bezpečnosti na pracovišti, ovšem méně než polovina schvaluje sledování polohy a kontaktů, zveřejňování informací o nakažených osobách a využití osobních informací pro účely výzkumu.

Chránit soukromí se vyplatí i finančně

Firmy podle průzkumu společnosti Cisco nadále považují investice do ochrany soukromí za atraktivní. Tři čtvrtiny dotázaných v nich spatřuje významný ekonomický přínos z hlediska prevence ztrát z narušení bezpečnosti.

Dále si od ochrany soukromí slibují zvýšení agility a schopnosti inovovat, zvýšení provozní efektivity a zlepšení loajality a důvěry zákazníků. Cisco rovněž uvádí, že více než třetina firem získává užitek nejméně dvakrát převyšující investice.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: aloha @Fotolia.com

Komentáře