Cisco: Příliš rychlá digitální transformace zesložiťuje IT

Celkem 96 % dotázaných se shoduje, že je nezbytné mít možnost monitorovat veškeré oblasti podnikového IT a přímo provázat jejich výkonnost s obchodními výsledky.

Cisco: Příliš rychlá digitální transformace zesložiťuje ITSpolečnost AppDynamics, vlastněná společností Cisco, vydala svoji nejnovější globální výzkumnou studii Agents of Transformation, která se zabývá dopadem prudké akcelerace digitální transformace.

Studie podle Ciska odhaluje dramatický nárůst komplexity způsobený naléhavou potřebou inovací, což může vést k rychlému a nekontrolovanému rozbujení technologií.

Výzkum podle analytiků rovněž potvrzuje nutnost úplného přehledu o celém IT prostředí včetně obchodního kontextu, který pomůže rozlišit datový „šum“ od toho, co je pro podnik skutečně důležité.

Celkem 96 % dotázaných se shoduje, že je nezbytné mít možnost monitorovat veškeré oblasti podnikového IT a přímo provázat jejich výkonnost s obchodními výsledky.

Velký tlak na IT oddělení

Studie dále odhalila, že firmy v roce 2020 musely kvůli pandemii přejít na digitální obchodní modely, což dostalo IT do klíčové pozice. V této souvislosti došlo k trojnásobnému urychlení digitálně transformačních projektů, kvůli čemuž se lidé v IT ocitli pod značným tlakem.

Výzkum společnosti AppDynamics podtrhuje, že urychlená digitální transformace celé IT zesložiťuje. Mezi hlavní příčiny podle respondentů patří zejména nový soubor priorit a výzev (80 %) a nekontrolovatelné bujení technologií a směsice tradičních a cloudových technologií (78 %).

Vrásky na čele respondentům z řad IT odborníků rovněž dělá urychlený přechod na cloud computing (77 %) a vícero různých, vzájemně nepropojených monitorovacích řešení (74 %).

Práci ztěžuje i datový šum

Ruku v ruce se stoupající složitostí IT výrazně podle Ciska narůstá i množství dat vznikajících v aplikacích, infrastruktuře, síti a bezpečnostních systémech.

Celkem 85 % manažerů IT uvedlo, že rychlé odfiltrování šumu způsobeného neustále rostoucím objemem dat za účelem odhalení problémů s výkonem bude v nadcházejícím roce představovat zásadní výzvu.

Tři čtvrtiny (75 %) dotázaných rovněž přiznalo, že se již dnes potýká s přemírou „datového šumu“. I proto hledají jednotné řešení, které zajistí přehled o celém IT prostředí v reálném čase.

Drtivá většina (95 %) dotázaných říká, že úplný přehled o podnikovém IT je důležitý. Celkem 96 % pak poukazuje na negativní dopady neúplného nebo nedostatečného přehledu o celém IT prostředí.

Podníky ví, že bez pokroků v IT se neobejdou

Cisco upřesňuje, že ačkoli většina respondentů uznává, že schopnost monitorovat IT prostředí je důležitá, naprostá většina (92 %) se domnívá, že v příštím roce bude velmi důležitá schopnost propojit výkon systémů s obchodními výsledky, jako je zákaznická zkušenost, objem prodeje nebo výnosy.

Zároveň se téměř tři čtvrtiny (73 %) obávají, že neschopnost propojit výkon IT s obchodní výkonností bude mít na jejich podnik v roce 2021 negativní dopad.

Celkem 96 % dotázaných pak věří, že schopnost propojit úplný přehled o IT s obchodní výkonností v reálném čase bude zásadní pro poskytování prvotřídní digitální zkušenosti a urychlení digitální transformace.

Studie rovněž zdůrazňuje, že manažeři IT si jsou dobře vědomi potřeby zasazení výkonu IT do kontextu obchodních dat v reálném čase, avšak dvě třetiny (66 %) postrádají potřebné prostředky a podporu a 96 % upozorňuje na alespoň jednu překážku, kterou musí jejich podnik při zavádění nového přístupu překonat.

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: © Dreaming Andy - Fotolia.com

Komentáře