Cisco: Nejčastějším problémem Wi-Fi sítí ve firmách v ČR a SR je nedostatečný signál

K dalším obvyklým potížím patří nestabilita a výpadky sítě, nemožnost zpětně analyzovat příčiny problémů a malá propustnost.

Cisco: Nejčastějším problémem Wi-Fi sítí ve firmách v ČR a SR je nedostatečný signálAktuální průzkum společnosti Cisco v České republice a na Slovensku odhalil typické Wi-Fi neduhy ve firmách. Studie navíc potvrdila, že více potíží mají společnosti s nevhodně zabezpečenou sítí nebo s Wi-Fi sestavou poskládanou z nesourodých zařízení.

Podle výsledků průzkumu se s nedostatečným signálem potýká 38 % podniků, časté výpadky sítě řeší 21 % firem a příčiny potíží sítě nedokáže zpětně analyzovat 20 % společností. Malá propustnost pak trápí bezmála pětinu podniků (19 %).

Na druhé straně průzkum Cisco potvrdil, že firemní Wi-Fi v Česku a na Slovensku jsou poměrně moderní. Třetina dotázaných firem modernizovala bezdrátovou síť v minulém roce, dalších 43 % v posledních 3 letech.

Nejpokročilejší standard 802.11ax, tedy Wi-Fi 6, už dle společnosti provozuje bezmála 20 % firem. Přesto i podniky, které investují do nového kvalitního vybavení, řeší spoustu zbytečných problémů nebo na ně mají zaděláno.

„Zoo“ v síti

Často se setkáváme s tím, že firmy obměňují svoji Wi-Fi infrastrukturu živelně a nekoncepčně a vytváří si takovou zoo všemožných zařízení, která se velmi obtížně řídí, vzájemně se ruší a nefungují ideálně,“ popisuje technický ředitel Cisco ČR Pavel Křižanovský.

Typickou slabinou je tak podle Ciska právě nesourodost sítě. Ne každá firma ale disponuje prostředky na to, aby kompletně obměnila celou síť najednou.

V takovém případě doporučuji modernizovat v ucelených blocích. Začněte od klíčových provozů a starší vybavení přesuňte do méně kritických míst, kde není takový tlak na vysokou dostupnost, propustnost či nejnovější technické vlastnosti,“ radí Křižanovský.

Problémy sítě může zesílit i nevhodné, slabé zabezpečení a špatná správa přístupů. Firmy, které přiznaly, že žádné zabezpečení sítě nemají, řeší mnohem více potíží, a to nejen s bezpečností.

Například nestabilita a výpadky podle průzkumu postihují 53 % z nich, malá propustnost trápí 35 % a bezpečnostním problémům čelí 29 % z nich.

Nejde jen o to, že se firmy bez zabezpečené sítě vystavují útokům hackerů. Roli hraje fakt, že se k nezabezpečené Wi-Fi síti může připojit úplně kdokoli,“ vysvětluje Křižanovský.

Když jedna síť vládne všem

Cisco dodává, že podobným úskalím mohou čelit i společnosti, u nichž se k jedné síti připojují nejen zaměstnanci, ale i příchozí návštěvníci. Aby k těmto problémům nedocházelo, je podle Křižanovského nutné mít oddělenou síť.

To znamená, že síť dokáže rozlišit, kdo se k Wi-Fi připojuje, podle toho nastaví mechanismy a úroveň zabezpečení. Každému uživateli přidělí pravomoci podle jeho role,“ uvádí.

Výhodnost takového uspořádání podle společnosti Cisco umocňuje i možnost vytvořit pro zákazníky atraktivní uvítací portál. Ti pak nemusí heslo k místní Wi-Fi shánět například po nástěnkách a firma působí více profesionálním dojmem.

Graf – Nejčastější problémy s Wi-Fi v českých a slovenských firmách

Graf – Nejčastější problémy s Wi-Fi v českých a slovenských firmách

Zdroj: Cisco
Úvodní foto: blackboard @stock.adobe.com

Komentáře