Cisco: Digitální propast v době pandemie vzrostla, zásadní je přístup k internetu

Podle Ciska patří mezi zásadní příčiny nárůstu digitální propasti zejména omezený přístup k internetu, finanční dostupnost technologií a nedostatek digitálních dovedností.

Cisco: Digitální propast v době pandemie vzrostla, zásadní je přístup k internetuSpolečnost Cisco vydala studii Cisco Inclusive Future 2020, jež se věnuje aktuálním nejpalčivějším problémům způsobeným nerovným přístupem k výpočetním technologiím a navrhuje možnosti jejich efektivního řešení.

Internet, který slouží pouze části světové populace, v době krize posiluje negativní dopady digitální propasti a omezuje naši schopnost tvořit udržitelnější a inkluzivnější budoucnost pro všechny,“ říká Tae Yooová, viceprezidentka Ciska pro firemní záležitosti.

Tyto bariéry musíme neprodleně odstranit, jinak nás čeká svět, kde studenti nemohou získávat dovednosti nutné k uplatnění na trhu práce, senioři nebo postižení lidé si nedokážou na dálku obstarat lékařskou pomoc a malé firmy nebudou schopné rozšiřovat své služby, aby vyhověly změnám potřeb svých zákazníků,“ dodává.

Nastal nový (ne)normální stav

Údaje Světové banky dle Ciska ukazují, že v rozvíjejících se zemích má přístup k internetu pouhých zhruba 35 % obyvatel, zatímco v rozvinutých zemích to je přibližně 80 %. To znamená, že 3,7 miliardy lidí (tj. polovina světové populace) nemá přístup k internetu.

Podle studie Cisco Annual Internet Report užívalo v roce 2018 internet jen 65 % obyvatel střední a východní Evropy. Česká republika v tomto ohledu dosahuje nad průměr CEE – v roce 2019 zde mělo připojení k internetu podle dat ČSÚ 81 % domácností.

Cisco uvádí, že přestože od roku 2000, kdy internet užívalo pouhých 6,7 % obyvatel planety, došlo k výraznému pokroku, svět zůstává rozdělený na „připojené“ a „nepřipojené“, mezi nimiž zeje široká propast, a pandemie COVID-19 ji dále prohloubila.

Český statistický úřad tuto domněnku potvrzuje. Podle něj skutečnost, zda má domácnost v ČR přístup na internet, silně koreluje s výší příjmů domácnosti.

V rámci pětiny nejchudších českých domácností má podle ČSÚ přístup na internet polovina takových domácností. Naopak v pětině tuzemských domácností s nejvyššími příjmy jsou to téměř všechny domácnosti (99 %).

Cisco také poukazuje na digitální vyloučenost, která se vyskytuje i ve vyspělých ekonomikách. Jednou z takto vyloučených skupin jsou dle firmy například ženy, jichž podle informací Světového ekonomického fóra užívá internet o 50 % méně než mužů.

Tři hlavní problémy, které je potřeba řešit

Odborníci společnosti Cisco v tomto kontextu identifikovali tři hlavní překážky, které je nutné odstranit, aby mohlo dojít k nápravě tohoto stavu.

Prvním úkolem je podle Ciska poskytnout vysokorychlostní připojení všem. Možným řešením by mohlo být vybudování dalších přístupových bodů (s důrazem na venkovské a chudé oblasti), které zlepší možnosti WiFi a širokopásmového internetového připojení.

Další zásadní překážkou je aktuální finanční nedostupnost některých technologiích. Cílem OSN pro dostupný internet jsou 2 % měsíčního příjmu za gigabyte dat, což je podle Ciska považováno za dostatečný objem pro základní přístup k internetu.

Možným řešením by proto mohlo být nabízet internet jako cenově dostupnou, státem zajišťovanou veřejnou službu těm, kteří si jej jinak nemohou z ekonomických důvodů dovolit.

Posledním velkým problémem je dle studie internetová nevzdělanost, která zůstává velkou překážkou digitální inkluze. Dle Ciska je zhruba 23 % dospělých na celém světě digitálně negramotných (přičemž digitálně negramotných žen je čtyřikrát více než mužů).

Jelikož téměř každé zaměstnání nebo způsob obživy dnes vyžaduje určitou míru využití digitální komunikace, společnost doporučuje začlenit digitální gramotnost do každodenní výuky na všech úrovních škol, počínaje základními.

Zdroj: Cisco, ČSÚ
Úvodní foto: © Jacek Chabraszewski

Komentáře